Roborst

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat
Locatie Roborst (Zwalm)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deelgemeente van Zwalm van 356 hectare groot met 782 inwoners (30.01.2001). Ten noorden met de Zwalm grenzend aan Hundelgem en Zottegem (Velzeke), ten oosten eveneens met de Zwalm aan Zottegem (Strijpen en Sint-Goriks-Oudenhove), ten zuiden aan Rozebeke, ten westen aan Sint-Blasius-Boekel en Munkzwalm. Doorkruist door de Zwalm en de spoorlijn Oudenaarde - Zottegem. Sterk golvend reliëf, van 20 meter in de brede en door weiland ingenomen alluviale vallei van de Zwalm tot 85 meter ten zuiden Overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleem- en leembodems, natter in de vele beekdepressies.

Prehistorische vondsten wijzen op een vroege bewoning. Oudste vermelding in 998 van Bussuth, ontstaan uit het Latijnse buxus, vermeld in 1170 als Rodenbore.Eertijds behorend tot het Land van Aalst, baanderij of roede Zottegem. Roborst was aanvankelijk allodiaal goed van de heren van Zottegem, na 1286 gevoegd bij het leenhof van Zottegem. Omvatte vijf heerlijkheden: Bost, Fiennes en Van der Gracht met gezamelijk bestuur onder één heer, Ten Daele en het laathof van de kapelanie van Sint-Wouberga, gesticht in de Sint-Catharinakerk in Oudenaarde. De heerlijkheid Roborst met kasteel behoorde tien generaties lang aan de familie van Vaernewyck. Erna aan de Corteville, d'Ideghem, Glymes de Hollebeke, Gouffart de Felenne. Laatste bezitter was de familie Van De Woestyne. Vrouwe Marie-Charlotte Van De Woestyne, echtgenote van burggraaf Vilain XIIII, liet het kasteel in 1799 heropbouwen. Het patronaatsrecht van de parochiekerk gewijd aan Sint-Denijs of Sint-Dionysius werd uitgeoefend door de Gentse Sint-Pietersabdij. De kerk, opklimmend tot de 13de eeuw, werd in 1767 grondig verbouwd.

Nu voornamelijk landbouw- en forensengemeente naar het Aalsterse en het Brusselse. Stemmige dorpskom met vernieuwde kasseibestrating en voornamelijk laat-19de-eeuws of begin-20ste-eeuws uitzicht met mooie inplanting van de parochiekerk aan een pleintje met lindebomen en voormalige hoeven. Waterkersgrachten met kwekerij ten noordoosten van de dorpskerk, bevoorraad door een bron in de Fonteinstraat. Het typische 19de-eeuwse plattelandsstationnetje op de in 1868 opengestelde lijn Kortrijk-Denderleeuw was reeds buiten gebruik sedert 1984 en werd gesloopt in 1994. Dagtoerisme voornamelijk aan de Bostmolen aan de Zwalm in het oosten van de gemeente op de grens met Zottegem (Strijpen).

  • DE NOYETTE G. - HOEBEKE M., Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 1994, p. 27-40.
  • DHANENS E., Kanton Sint-Maria-Horebeke, Tekst, Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, VII, Gent, 1971, p. 173-195.
  • IWEINS 'D EECKHOUTTE A., Roborst, ses seigneuries, ses seigneurs, (Handelingen van den Oudheid & Geschiedkundigen Kring van Audenaerde, 1923, pagina's 65-105).
  • VAN DEN ABEELE - BELLON R., Roborst, aan de Zwalm, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, XVIII, 2, 1969, p. 32-34.
  • VAN ISERDAEL H., Inventaris van het archief van het Land van Zottegem, Brussel, 1986.
  • VAN NUFFEL F. - VAN NUFFEL A., Groot-Zwalm in oude foto's, Eeklo, 1992, p. 9, 61, 107.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Zwalm

Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Borstekouterstraat

Borstekouterstraat (Zwalm)

omvat Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Borstekouterstraat, Fonteinstraat, Huttegemstraat, Machelgemstraat (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Fonteinstraat

Fonteinstraat (Zwalm)

omvat Hoge knotwilg als schermboom

Bruggenhoek 28 (Zwalm)

omvat Houtkant van es op talud

Groenstraat zonder nummer (Zwalm)

omvat Huttegemstraat

Huttegemstraat (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Klooster Zusters van het Heilig Hart van Maria

Kloosterstraat 1, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Knotwilgenrij

Koedrevestraat zonder nummer (Zwalm)

omvat Knotwilgenrij als perceelsrandbeplanting

Fonteinstraat zonder nummer (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Langgestrekte hoeve

Koedrevestraat 2, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Machelgemstraat

Machelgemstraat (Zwalm)

omvat Op enen gezette gele kornoelje

Herpelstraat 27 (Zwalm)

omvat Op stam gezette buxus boerentopiary

Herpelstraat 27 (Zwalm)

omvat Opgaande es

Herpelstraat 27 (Zwalm)

omvat Restant van essenkaphaag

Herpelstraat 27 (Zwalm)

omvat Sint-Annakapel, omringd door linden

Zottegemsesteenweg zonder nummer, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Steenbakkerijen van Roborst

Zuidlaan 175, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee hakhoutstruiken van hazelaar

Bruggenhoek 19 (Zwalm)

omvat Vijf gekandelaarde linden bij Sint-Annakapel

Sint-Annastraat zonder nummer, Zottegemsesteenweg zonder nummer (Zwalm)

omvat Watermolen Bostmolen en omgeving

Bostmolenstraat, Rijkestraat, Slijpstraat (Zottegem), Biestmolenstraat, Machelgemstraat, Zottegemsesteenweg...

omvat Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.