Sint-Maria-Latem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Sint-Maria-Latem
Straat
Locatie Sint-Maria-Latem (Zwalm)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine landelijke gemeente van 218 ha en 629 inwoners (30.01.2001) middenin de fusiegemeente Zwalm, grenzend ten noorden met de Munkbosbeek aan Meilegem, ten oosten aan Paulatem, ten zuiden aan Sint-Denijs-Boekel, en ten westen aan Nederzwalm-Hermelgem. Gelegen in de Zwalmvallei met sterk golvend reliëf. In het noorden, de steil oplopende, van 20 tot 50 meter, noordhelling van de Zwalmvallei; centraal de vlakke, natte alluviale vallei; de zuidhelling loopt op tot 20 meter. Vruchtbare en goed gedraineerde zandleem- en leembodems, behalve de alluviale klei in de vallei. De Zwalm doorkruist de gemeente van oost naar west. Reeds vermeld in 820 als Laethem. Op bestuurlijk vlak in het Ancien Régime deeluitmakend van het Land van Aalst en de baanderij Gavere. Het patronaat van de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd in 1175-1176 door de bisschop van Kamerijk geschonken aan de Gentse Sint-Baafsabdij, later het Sint-Baafskapittel.

Landelijk dorp met kleine dorpskern met radiaal stratenpatroon rond de architecturaal interessante parochiekerk; doorsneden door de schaars bebouwde steenweg Aalst-Oudenaarde, gedeeltelijk vernieuwd lijnrecht tracé vanaf de kerk van 1836. De vroeger in de streek zeer bekende ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën zou opklimmen tot de 17de eeuw, de huidige ommegang met zes statiekapelletjes en de kerk als zevende statie, dateert voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. De zogenaamde "IJzerkotmolen" op de Zwalmbeek is opnieuw maalvaardig; de omgeving ook bekend als zogenaamd "Klein Zwitserland", vormt een aantrekkingspunt voor dagjesmensen.

  • Beerlegem, Pastorie, Liber Memorialis Sint-Maria-Latem.
  • DE NOYETTE G. - HOEBEKE M., Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 1994, p. 73-79.
  • DHANENS E., Kanton Sint-Maria-Horebeke, Tekst, Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, VII, Gent, 1971, p. 357-373.
  • VAN DEN ABEELE-BELLON R., Sint-Maria-Latem, een dorp met kontrasten, in Oost-Vlaanderen, XIX, 2, 1970, p. 29-31.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Zwalm

Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Afsluitingshaag van haagbeuk

Bergstraat 1 (Zwalm)

omvat Afsluitingshaag van hulst bij pastorietuin

Latemdreef 55 (Zwalm)

omvat Afsluitingshaag van meidoorn

Steenstraat 18 (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning met smidse

Bergstraat 24, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dries (Sint-Maria-Latem)

Dries (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Galerijpad

Galerijpad (Zwalm)

omvat Geschoren afsluitingshaag van meidoorn

Vlaanderdal zonder nummer (Zwalm)

omvat Kapellen van de ommegang

Steenstraat zonder nummer, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Knotes in houtkant op talud

Langemunte zonder nummer (Zwalm)

omvat Knotessenrij in geschoren afsluitingshaag

Vlaanderdal 1 (Zwalm)

omvat Knothaagbeuk

Langemunte zonder nummer (Zwalm)

omvat Knothaagbeukenrij

Langemunte zonder nummer (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Latemdreef

Latemdreef (Zwalm)

omvat Leilinde in een afsluitingshaag

Steenstraat 18 (Zwalm)

omvat Onze-Lieve-Vrouwekapel

Langemunte zonder nummer, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Opgaande haagbeuk als erfbeplanting

Bergstraat zonder nummer (Zwalm)

omvat Opgaande schermlinde

Bergstraat (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat S.V.D. Veldestraat

S.V.D. Veldestraat (Zwalm)

omvat Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem

Dikkelvenne (Gavere), Balegem, Scheldewindeke (Oosterzele), Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Beerlegem,...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Villa

Gaverbosdreef 66, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.