Rozebeke

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Rozebeke
Straat
Locatie Rozebeke (Zwalm)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine landelijke gemeente aan de Zwalm van 183 hectare en 419 inwoners (30.1.2001), grenzend ten noorden aan Roborst, ten oosten met de Zwalm aan Zottegem, ten zuiden aan Brakel (Michelbeke), ten westen aan Sint-Blasius-Boekel. Sterk golvend reliëf van 95 meter in het westen tot 28 meter in de brede alluviale Zwalmvallei. Overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleem- en leembodems, slecht gedraineerd in de beekdepressies. Aan de grens met Sint-Blasius-Boekel liep vermoedelijk de Romeinse weg Bavay-Gent. Oudste vermelding in 1108 van Rosbecca, in 1196 Rosebeke, ontstaan uit het Germaanse rausa (riet) en baki (beek). Maakte deel uit van de heerlijkheid en baronie van Schorisse in het Land van Aalst en behoorde toe aan de families van Lummen en van Egmont. Het patronaatsrecht over de Onze-Lieve-Vrouwekerk behoorde door schenking van bisschop Odo sinds 1108 (?) toe aan de Sint-Pietersabdij van Gent. Het eenbeukig Romaans kerkje groeide uit tot een gotische basilicale bedevaartkerk met interessant mobilair.

Landbouwgemeente met woonfunctie voor forensen en dagtoerisme. De heel kleine dorpskern is geconcentreerd rondom de parochie- en bedevaartkerk met omringend en ommuurd kerkhof op het gekasseide Rozebekeplein; de kleinschalige bebouwing is representatief voor de kleine dorpen in de Zwalmstreek uit begin 20ste eeuw met het vroegere gemeentehuis, de dorpsherbergen, de voormalige kloosterschool en enkele hoeven. Op de grens met Roborst staat de tot buitenhuis omgevormde stenen "koutermolen", nog steeds als blikvanger in het landschap, evenals de "Vijflindenkapel" ingeplant op het hoogste punt van de gemeente.

  • DE NOYETTE G. - HOEBEKE M., Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 1994, p. 41-52.
  • DHANENS E., Kanton Sint-Maria-Horebeke, Tekst, Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, VII, Gent, 1971, p. 197-231.
  • ROGGE M., Een bijdrage tot de studie van het Gallo-Romeinse wegennet in de streek tussen Schelde en Dender, in Helinium, XI, 1971, p. 124-153.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Zwalm

Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Kamperstraat 24, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpskern Rozebeke

Boembeekstraat, Rekelberg, Rozebekeplein, Sint-Annastraat, Vijflindenlaan (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kamperhoeve

Kamperstraat 34, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Kaphaag van es en haagbeuk

Kamperstraat 34 (Zwalm)

omvat Kaphaag van gewone es

Boembeekstraat 27-29 (Zwalm)

omvat Knotbomenrij van es en haagbeuk

Boembeekstraat zonder nummer (Zwalm)

omvat Meidoorn als relict van houtkant

Ommegangstraat zonder nummer (Zwalm)

omvat Mengvorm van kaphaag met weerhaag

Boembeekstraat zonder nummer (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rekelberg

Rekelberg (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sint-Annastraat

Sint-Annastraat (Zwalm)

omvat Twee knotbomen van zomereik en gewone es

Kamperstraat zonder nummer (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Vijflindenlaan

Vijflindenlaan (Zwalm)

omvat Zes hakhoutstoven op talud

Ommegangstraat zonder nummer (Zwalm)

omvat Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.