Buggenhout

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Buggenhout
Deelgemeente Buggenhout
Straat
Locatie Buggenhout (Buggenhout)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Buggenhout (geografische inventarisatie: 01-06-2000 - 31-10-2000).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De naam, in 1125 voor het eerst vermeld als "Buckenholt" samengesteld uit de Oudsaksische namen Boka (beuk) en holt (hout, bos) verwijst naar het uitgestrekte bos (1100 ha) dat zich in de Middeleeuwen nog uitstrekte tot aan de Schelde en waarvan het huidige Buggenhoutbos ten zuiden van de dorpskom nog een klein restant van 156 ha is. Van in de vroege middeleeuwen maakte Buggenhout deel uit van het hertogdom Brabant en van de heerlijkheid van de Heren van Grimbergen. Door onderlinge familietwisten en inmenging in conflicten door de abdij van Affligem, werden de bezittingen verbeurd verklaard. Het bos werd opgenomen in het kroondomein en Buggenhout viel uiteen in twee heerlijkheden. Eén ervan behoorde sinds het einde van de 16de eeuw tot in 1765 aan het geslacht Bournonville uit Artois en droeg de naam Buggenhout-Bournonville (waar het huidige centrum van de gemeente zich situeert). Dit deel werd zelfs tot een prinsbisdom verheven in 1658. Het andere deel, Buggenhout-Grimbergen (gelokaliseerd in het gebied van de huidige gehuchten Opstal en Briel) behoorde tot het feodaal bezit van de Heren van Grimbergen en maakte deel uit van Brabant. De Franse Revolutie voegde de gemeente toe aan het Département de l'Escaut en zo verhuisde Buggenhout administratief naar Oost-Vlaanderen.

Momenteel bestaat de fusie Buggenhout uit vier kernen: Centrum, Opdorp, Opstal en Briel.

Buggenhout-centrum is ontstaan door ontginning van de noordelijke rand van het bos en ontwikkelde zich omheen de Sint-Niklaasparochiekerk. Het gehucht Opstal werd pas in 1905 een zelfstandige parochie met in dezelfde periode opgerichtte St.-Gerardus Majellakerk. Opdorp is gegroeid rond de zogenaamde dries of het begraasde en beboomde dorpsplein met Sint-Amandusparochiekerk. De oude Briel bij de Schelde is vermoedelijk de oudste wijk met vroegmiddeleeuwse nederzettingen en zogenaamde Brielkapel. "Briel" was een toponiem dat een laag gelegen, vochtig gebied, begroeid met gras en kreupelhout aanduidde. Soms werd de benaming gebruikt voor de omschrijving van een omheinde plaats waar vee bijeen gedreven werd (verwante namen hiervan zijn bruul en brogel). Het betrof dan een woest, onbebouwd en gemeenschappelijk stuk land. .Briel. houdt dus verband met een verspreide plaatsaanduiding en betreft dus geen specifieke eigennaam.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Buggenhout

Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Afgestorven populier als hoekboom

Euselsweg zonder nummer (Buggenhout)

omvat Begraafplaats

Kerkhofstraat zonder nummer, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Hauwerstraat 16, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Brielstraat

Brielstraat (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Broekstraat

Broekstraat (Buggenhout)

omvat Brouwerswoning

Hopveldweg 8, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Hauwerstraat 2, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Genthof

Genthof (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hanenstraat

Hanenstraat (Buggenhout)

omvat Hoeve

Beukenstraat 98, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel

Beukenstraat zonder nummer, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis

Damstraat zonder nummer, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw

Koudehaard zonder nummer, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

Zittingsweg zonder nummer, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kasteelstraat

Kasteelstraat (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kerkstraat

Kerkstraat (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kloosterstraat

Kloosterstraat (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Krapstraat

Krapstraat (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Maalderijstraat

Maalderijstraat (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Mandekensstraat

Mandekensstraat (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Maricolenweg

Maricolenweg (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Nieuwstraat

Nieuwstraat (Buggenhout)

omvat Opgaande eik in de perceelsrand

Sluis zonder nummer (Buggenhout)

omvat Opgaande eik in de perceelsrand

Sluis zonder nummer (Buggenhout)

omvat Opgaande eik in de perceelsrand

Sluis zonder nummer (Buggenhout)

omvat Opgaande eik in de perceelsrand

Sluis zonder nummer (Buggenhout)

omvat Opgaande eik in de perceelsrand

Sluis zonder nummer (Buggenhout)

omvat Pastorie Sint-Niklaasparochie met tuin

Pastorijstraat 5, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Rij arbeiderswoningen

Stationsstraat 21-25, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Scheldestraat

Scheldestraat (Buggenhout)

omvat Twee opgaande eiken in de perceelsrand

Sluis zonder nummer (Buggenhout)

omvat Van Keer's Hof

Kamerstraat 93, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Varentstraat

Varentstraat (Buggenhout)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Verlorenweg

Verlorenweg (Buggenhout)

omvat Villa

Pastorijstraat 6, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Glycine

Kamerstraat 15, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Weiveld

Weiveld (Buggenhout)

omvat Weiveldkapel

Stationsstraat zonder nummer, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Wiesbeek

Wiesbeek (Buggenhout)

omvat Woning Van Humbeeck

Pastorijstraat 3, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.