Burgerhuis met kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Otterstraat
Locatie Otterstraat 35, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Sterk aangepast monumentaal breedhuis, opklimmend tot 1836, zie de gevelsteen in zijgevel met initialen "E.L.". Later ingericht als ziekenhuis van de franciscanessen, geestelijke ziekendiensters die thuisliggende zieken verzorgden: in 1880 te Turnhout gevestigd; vanaf 1898 in de Otterstraat waar hun kapel, volgens literatuurbronnen gebouwd naar ontwerp van P.J. Taeymans, op 23/11/1898 werd ingewijd; in 1955 Turnhout verlaten.

Aangepast, achterin gelegen tweede breedhuis, eertijds zusterhuis met nog sporen van de zusterkamers. Bakstenen kapel onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, leien), heden volledig ingebouwd, enkel nog houten spitsbooggewelf bewaard met aanzet van gemarmerde Korinthische zuiltjes en van spitsbogige glas-in-loodramen en oculus. Kapelletje in tuin.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Otterstraat

Otterstraat (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.