Postel

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat
Locatie Mol (Mol)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bosrijk en landelijk gehucht in het noorden van de gemeente aan de grens met Nederland, ten zuiden begrensd door het Kempisch Kanaal. Oppervlakte: 4.521 hectare.

Postel was tot de Franse Revolutie een zelfstandige gemeente. Gezien de gunstige ligging op het knooppunt van belangrijke reisroutes, met name Leuven-'s Hertogenbosch en Breda-Keulen, bracht de abdij van Floreffe hier in het tweede kwart van de 12de eeuw een nieuwe stichting tot stand in de vorm van een polyvalente landbouwkolonie: deze groeide uit tot een zelfstandige priorij en later tot een abdij, die opgeheven werd tijdens de Franse Revolutie; de gemeente Postel verloor in dezelfde periode haar zelfstandig statuut en werd ingelijfd bij Mol. Door de aanhechting van dit excentrisch gelegen gebied verkreeg Mol zijn typische laarsvorm, zie gemeente-inleiding.

De abdij werd heropgericht in 1847 en heeft tot op heden een belangrijke impact, voornamelijk op het gebied van toerisme, versterkt door de bosrijke, groene omgeving die uitnodigt tot fietsen en wandelen. Postel is een schaars bewoond gehucht gebleven, waar vooral het groen primeert. De abdij is te situeren op het kruispunt van de twee voornaamste verkeersassen, van west naar oost gevormd door de Kasteelstraat-Eerselseweg en van zuid naar noord door de Postel(straat) en de Reuselseweg. Net ten zuidoosten van de abdij bevindt zich kasteel de Broqueville. Circa 2 kilometer ten westen van de abdij en ten noorden van de Kasteelstraat, ligt het natuurreservaat "Ronde Put", één van de schaarse ongerepte natuurgebieden van de Kempen, gelegen in het brongebied van de Kleine Nete, aan de voet van de helling naar de waterscheidingskam tussen Schelde- en Maasbekken. De omgeving bestaat uit een oud, deels afgegraven duin- en stuifzandgebied met een microreliëf en ontoereikende natuurlijke ontwatering, waardoor de ontwikkeling van hoogveen tot stand kwam. Ten noorden van het Kempens Kanaal, ter hoogte van Sas III, bevindt zich het wandelgebied Den Diel, dat door menselijke ingrepen een zeer gevarieerd natuurlandschap is geworden met resten van een oude watering, populieren, berken en voormalige sprietputten.

De grens met Nederland wordt afgebakend door beschilderde conische zuilen op polygonale basis; deze grenspalen bevatten aan de ene zijde het Belgische wapenschild, aan de andere zijde het Nederlandse; tussen beide het jaartal 1843 en een volgnummer.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/1243.
  • DIRIKEN P., Geogids Oosterkempen: Balen, Dessel, Mol, Retie, sine loco, 1992, p. 91-92.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Mol

Mol (Mol)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Abdijlaan

Abdijlaan (Mol)

omvat Begraafplaats

Reuselseweg zonder nummer, Mol (Antwerpen)

omvat Dorpswoning

Kasteelstraat 100, Mol (Antwerpen)

omvat Dorpswoningen

Arendonkseweg 20-22, Mol (Antwerpen)

omvat Dorpswoningen

Postel 94-96, Mol (Antwerpen)

omvat Grafheuvelcomplex te Postel

Bergeyksedijk (Mol)

omvat Grenspaal Steen der zeven Heerlijkheden

Russendorp zonder nummer, Mol (Antwerpen)

omvat Herinneringsmonument

Zevenheerlijkheden zonder nummer, Mol (Antwerpen)

omvat Hoeve De Hey Bloem

Postel zonder nummer, Mol (Antwerpen)

omvat Kasteel Den Diel

Den Diel 31-35, Mol (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kasteel van Postel

Postel 90, Mol (Antwerpen)

omvat Langgestrekte hoeve

Arendonkseweg 55, Mol (Antwerpen)

omvat Langgestrekte hoeve

Desselsedreef 50, Mol (Antwerpen)

omvat Postelse Hofstede

Reuselseweg 66, Mol (Antwerpen)

omvat Rentmeesterswoning

Kasteelstraat 14, Mol (Antwerpen)

omvat School van Postel

Steenovens 10, Mol (Antwerpen)

omvat Sint-Jozefskapel

Reuselseweg zonder nummer, Mol (Antwerpen)

omvat Toegangspoort

Postel 50, Mol (Antwerpen)

omvat Woonstalhuizen

Arendonkseweg 75-77, Mol (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.