erfgoedobject

Bloemmolen en veevoeders n.v. Joosen-Luyckx

bouwkundig element
ID: 12180   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12180

Juridische gevolgen

Beschrijving

Complex van bedrijfsgebouwen met privé-woning en burelen ten oosten van de oude kanaalkom. Monumentale, rechthoekige gebouwen onder plat dak met rechthoekige, betonnen en/of metalen vensterpartijen.

De opkomende internationale handel na de Eerste Wereldoorlog betekende een stimulans voor het ontstaan van een veevoederproductie in ons land. In die tijd schakelde molenaar Joosen over naar deze sector; in de jaren 1930 oprichting van een eerste veevoederfabriekje in Oud-Turnhout; circa 1940 verplaatste de hoofdactiviteit zich naar het kanaal te Turnhout dat met de doorbraak van handel en techniek aan economisch belang won; de art-decogetinte privé-woning met burelen dateert uit deze periode. Na de Tweede Wereldoorlog werd de activiteit van veevoeders hervat en het grotendeels vernietigd bedrijf (1944) heropgebouwd; sterke ontplooiing dankzij de groeiende handel en modernisering van uitrusting en productieproces.

Het oudst bewaarde bedrijfsgebouw dateert uit circa 1945; een baksteenbouw van zeven bouwlagen hoog met een inwendig dragende betonconstructie; grondstoffen werden ingevoerd per schip en aan de hand van een liftsysteem de fabriek binnengebracht. Circa 1952 breidde men de activiteit uit door de oprichting van een gemoderniseerde bloemmolen, bestaande uit een betonnen graansilo en een bakstenen productiegedeelte van acht bouwlagen hoog met een inwendig dragende betonstructuur; in deze periode tevens bouw van een kippenkwekerij namelijk een betonnen gebouw van vier bouwlagen hoog, heden omgevormd tot viskweekerij "N.V. Joosen-Luyckx aqua bio" en stapelplaats. In het derde kwart van de 20ste eeuw verbreding van de kaai en het aanleggen van een kaaimuur. Op deze plaats circa 1970 nieuwe veevoederfabriek namelijk een beton- en staalbouw van zes bouwlagen hoog; de structuur van het exterieur geeft een duidelijk overzicht van het maalproces namelijk de silo's van grondstoffen (witte gedeelte)-het productiegedeelte (groene gedeelte met vensters)-de afgewerkte productsilo's (groene gedeelte).

  • DE KOK H. & VAN AUTENBOER E., Turnhout. Groei van een stad, Turnhout, 1983, p. 264-265.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bloemmolen en veevoeders n.v. Joosen-Luyckx [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12180 (Geraadpleegd op 09-04-2020)