Mannekensvere

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Mannekensvere
Straat
Locatie Mannekensvere (Middelkerke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine plattelandsgemeente van 658 ha, geomorfologisch behorend tot de middenlandpolders. Woon- en landbouwdorp. In 1971 bij de nieuwgevormde gemeente Spermalie gevoegd en in 1976 bij de fusiegemeente Middelkerke. Gelegen aan de rechteroever van de IJzer en de Vladslovaart.

Sporen van menselijke aanwezigheid tijdens de Gallo-Romeinse periode.

Eerste vermelding in 1171 als "Manechin Overvam". Deze benaming verwijst naar een veer over de IJzer. Aan het einde van de dertiende eeuw werd een veer i.o.v. Gwijde van Dampierre vervangen door een brug, "Gravenbrug" genaamd. Deze werd echter spoedig afgebroken. De huidige "UNIEBRUG" ontleent haar naam aan de Franse tijd.

De parochiekerk, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, stond onder het patronaatschap van de orde der Tempeliers. Deze orde bezat verscheidene bezittingen op het grondgebied o.m. een hoeve z.g. "DE KOUDE SCHUUR" (cf. Rattevallestraat nr. 21).

Een andere historische hoeve op het grondgebied is het z.g. "'T GEUZEGAT" (cf. Zwarteweg nr. 22).

Ten noorden van de dorpskom, z.g. "FORT VAN NIEUWENDAMME", voormalig gehucht en behouden schans daterend van 1585 (fort beschermd als monument bij K.B. van 16.11.1981) (cf. Rattevallestraat z.nr.).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het dorp gelegen in de frontstreek en werd het volledig verwoest. Bij de wederopbouw werd o.m. volgens het vooroorlogs aanlegplan van 1905 van de steenweg Nieuwpoort- Sint-Pieterskapelle gewerkt.

Mannekensvere vormt een langgestrekt dorp aan de kruising van de Bruggesteenweg met de Rattevallestraat. De Bruggesteenweg maakt deel uit van de belangrijke historische as Nieuwpoort-Gistel-Brugge, ca. 1777 aangelegd als Oostenrijkse steenweg. Het dorp wordt getypeerd door lintbebouwing afgewisseld met vrijstaande bebouwing vnl. langsheen de Bruggesteenweg, in een vrij eenvoudige dorpsarchitectuur. De parochiekerk met kerkhof ligt ten zuiden van de genoemde steenweg. De parochiekerk, de pastorie, het gemeentehuis en de kloosterschool (cf. Bruggesteenweg z.nr., nr. 58, 84, 107) werden ontworpen door architect T. Raison (Brugge), dit in een historiserende wederopbouwarchitectuur. Andere architecten betrokken bij deze wederopbouw waren J. Heyneman (Uitkerke), A. Neyrinck (Blankenberge), C. Schmidt (Poperinge), C. Stroobandt (Gistel), J. Vinck (Veurne), A. Golenvaux (Brussel) en O. Dekeyser (Gistel).

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG.

MESTDAGH H., Mannekensvere, in Archeologische inventaris Vlaanderen, band XIV, p. 9 -74.

VANDENBERGHE G., Van bron tot monding. Sporen in het huidige cultuurlandschap, in DE ROO N., HINDRICKX K., Beeld van een stroom…, p. 125-126.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Middelkerke

Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse betonnen muur IJzerdijk

Kerkhoekstraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse commandopost IJzer

Kerkhoekstraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse militaire post Schleusenhof

Monnikenstraat 33, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse militaire post Stützpunkt Kerkhoek

Brugsesteenweg 61, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Brugsesteenweg zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve 't Geuzegat

Zwarteweg 22, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.