Wilskerke

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Wilskerke
Straat
Locatie Wilskerke (Middelkerke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine gemeente van 506 ha, geomorfologisch behorend tot de middenlandpolders. Woon- en landbouwdorp. In 1911 werd een deel van het grondgebied van Wilskerke bij Middelkerke gevoegd. In 1971 werd Wilskerke bij de nieuw gevormde gemeente Spermalie gevoegd en in 1976 bij de fusiegemeente Middelkerke.

Eerste vermelding van de parochie in 1201 als "Willemskerke".

Tijdens het ancien régime maakte Wilskerke deel uit van de kasselrij van het Brugse Vrije en daarbinnen van het Camerlinx-Ambacht. De tempeliers van de commanderie van Slijpe bezaten het patronaatsrecht van de kerk, en ook het tiendrecht. Voorts maakte Wilskerke deel uit van de kerkelijke heerlijkheid het Proossche van Sint-Donaas.

Kleine langgestrekte dorpskom gelegen langsheen de Fleriskotstraat met parochiekerk gelegen midden omhaagd kerkhof, pastorie en parochiaal centrum ten noorden ervan. Het dorp wordt getypeerd door bebouwing uit de wederopbouwperiode.

Ten noordwesten van de dorpskern recente verkaveling aansluitend bij de bebouwde kom van Middelkerke. Ten westen, campings langsheen de Spermaliestraat. Voorts verspreide landelijke bebouwing.

Dit is West-Vlaanderen. Steden - Gemeenten - Bevolking, 3 dln., Sint-Andries, 1959.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Middelkerke

Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse bunker

Wilskerkestraat 14, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Fleriskotstraat

Fleriskotstraat (Middelkerke)

omvat Hoeve

Vaartdijk-Noord 55, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.