Sociale huisvesting Mimosawijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Alternatieve naam De Sulferdozen, Legoland, Sociale woonwijk Zilverlaan
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Stene
Straat Binnenpad, Buitenpad, Camelialaan, Dichterspad, Dwergenpad, Edelweislaan, Elfenpad, Feeënpad, Hengelpad, Hoepelpad, Kegelpad, Korenbloemlaan, Ligusterlaan, Lotuslaan, Primulapad, Regenboogpad, Reuzenpad, Schrijverspad, Sprookjespad, Strobloemlaan, Stuiverstraat, Winkelpad, Wolkenpad, Teerlingpad, Bikkelpad, Balspelpad
Locatie Balspelpad 1-4, Bikkelpad 1-9, Binnenpad 1-6, Buitenpad 1-11, Camelialaan 1-17, Dichterspad 1-5, Dwergenpad 1-11, Edelweislaan 1-5, Elfenpad 1-12, Feeënpad 1-12, Hengelpad 1-20, Hoepelpad 1-4, Kegelpad 1-6, Korenbloemlaan 31-75, Ligusterlaan 1-11, Lotuslaan 1-109, 2-92, Primulapad 1-16, Regenboogpad 1-16, Reuzenpad 1-9, Schrijverspad 1-13, Sprookjespad 1-24, Strobloemlaan 1-49, 2-28, Stuiverstraat 474-500, Teerlingpad 1-7, Winkelpad 1-23, 2-46, Wolkenpad 1-6 (Oostende)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole bouwkundige gehelen (adrescontroles: 01-07-2009 - 31-08-2009).
 • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
 • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sociale woonwijk Mimosawijk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Grote laagbouw parkwijk, gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard naar ontwerp van Henk J. Ampe en Jean Devos van ingenieursbureau STREGO. In 1979-1981 werden 389 woningen opgetrokken, in 1983 124 appartementen, een ontmoetingscentrum en 5 winkels.

Bouwgeschiedenis en situering

De Mimosawijk is een grote sociale woonwijk in de wijk Nieuwe Stad, ten noorden van Stene, tussen de Stuiverstraat, de Zilverlaan en de Guldensporenlaan. De Mimosawijk omvat ruim 500 woningen en werd gerealiseerd tussen 1977 (stratenaanleg) en 1983 (inhuldiging) door De Gelukkige Haard, een Oostendse sociale huisvestingsmaatschappij. In 1979-1981 bouwde de maatschappij in deze wijk 389 woningen en 254 gegroepeerde garages, in 1983 aangevuld met 124 appartementen, een ontmoetingscentrum en 5 winkels. Het ontwerp is van de Oostendse architecten Henk J. Ampe en Jean Devos van ingenieursbureau STREGO (zie gedenksteen).

Typering en beschrijving

Voor de aanleg werd volgens de huisvestingsmaatschappij inspiratie gezocht in een complex uit de buurt van Karlsruhe. Het is een parkwijk met kronkelende binnenpaden voor voetgangers en fietsen, en doodlopende straatjes met als middelpunt een centrale agora, gemeenschappelijk speelplein en parkeerplaats (Korenbloemstraat).

Aan de buitenste gordel van de wijk bevinden zich eengezinswoningen van één bouwlaag, ertussen woningen van twee bouwlagen of bel-etagewoningen van drie bouwlagen met garage (aan de Lotuslaan), alle naar hetzelfde concept met varianten qua oppervlakte en indeling. Deze woningen worden in rijen van gemiddeld vijf gegroepeerd, in één lijn of geschrankt. De vormgeving is kubistisch: bakstenen volumes onder plat dak met uitkragende zijmuren en betonnen kroonlijst, zichtbare betonnen vloerplaat van de eerste verdieping, een gevarieerde gevelcompositie naargelang van de ligging en een opvallende detaillering (bijvoorbeeld horizontale latjes in schrijnwerk). Verder zijn er gegroepeerde, half ondergrondse autobergplaatsen verspreid over de wijk. Alle woningen zijn voorzien van een kleine voor- en achtertuin.

Centraal in de wijk bevindt zich "'t Centrum" , een complex met 124 galerijappartementen voor gezinnen, bejaarden en mindervaliden in een gebouw van drie bouwlagen met gemeenschapscentrum en winkels onderaan, geïnspireerd door een complex uit Malmö. De vormgeving is expressief met loopbruggen, een sterk kleurcontrast tussen de rode baksteen en het bleke betonskelet (met imitatie houtstructuur) en sterk geprofileerde, terugspringende terrassen tussen gebogen postamenten, geïnspireerd op de appartementsgebouwen in de Franse badplaats La Grande Motte.

Anno 2016 wordt de groenaanleg gekarakteriseerd door grote grasvelden met gewone plataan, gewone esdoorn, grauwe els, gewone es, canadapopulier, hagen en blokken van sneeuwbes, Japanse dwergmispel, olijfwilg, Chinese kamperfoelie, verzorgde vaste plantenborders met veel grote veldbies en lenteroos.

Evaluatie

Deze wijk heeft een architecturale en stedenbouwkundige waarde als een uitzonderlijk groot en homogeen voorbeeld van de laagbouw parkwijken. Bepalende erfgoedelementen zijn de circulatiepatronen (met heel wat voetgangerswegen), de inplanting van de architecturale volumes ten opzichte van elkaar (huizenrijen in één lijn of geschrankt), de homogeniteit van de architectuur en haar schaal (laagbouw), vorm (kubistisch), volumewerking en muuropeningen. Voor de appartementsgebouwen is het coloriet en de materialiteit beeldbepalend (combinatie beton, rode baksteen), evenals de expressieve vormgeving.

 • Stadsarchief Oostende, SAR032, 1975/319, 1978/135, 1980/168 en 1981/121.
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3315, Oostende, hoek Stuiverstraat - Zilverlaan.
 • CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
 • DEVRIENDT L. 1986: Sociale woningbouw te Oostende, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UGent, Burgerlijk ingenieur architect, 292-306.
 • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 125.
 • S.N. s.d. (2001): De Gelukkige Haard : Vijftig Jaar, Oostende, 23-24.
 • VERCAUTEREN A. 1994: De geschiedenis van de sociale huisvesting: overzicht van de toestand te Oostende, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Vrije Universiteit Brussel, 82.
 • Informatie over groenaanleg verkregen van Herman van den Bossche (18 juli 2016).

Bron: -

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise; Kerrinckx, Hans & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stene

Stene (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.