Parochiekerk Sint-Barbara

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Eisden
Straat Kastanjelaan
Locatie Kastanjelaan zonder nummer, Maasmechelen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maasmechelen (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Maasmechelen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Barbara

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Barbara

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Steenkoolmijn van Eisden: Tuinwijk Eisden-Mijn

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Barbara, gebouwd in 1934-37 naar ontwerp van architect Vanden Nieuwenborgh, Ukkel.

Moderne kruiskerk, waarvan de plattegrond een driebeukig schip beschrijft van drie traveën met vijfbeukig transept, koor van twee rechte traveeën met vlakke sluiting, waarboven de vierkante toren met ronde traptoren aan de noordwestelijke zijde, portaal in de eerste travee van de zuidoostelijke zijbeuk, kapel in de eerste travee van de noordwestelijke zijbeuk, en sacristieën aan beide zijden tussen toren en transeptarm. Op de traptoren na zijn beide zijden symmetrisch. Het gebouw is volledig opgetrokken uit baksteen. Zadeldaken (leien).

Vierkante toren onder plat dak, met twee steunberen tegen elke gevel, waartussen een diepe spitsboognis waarbinnen zich de spitsboogvensters bevinden. Het schip is voorzien van hoge spitsboogvensters in een verdiept, spitsboogvormig gevelvlak. De spitsboogportalen in voorgevel, zuidwestelijke zijbeuk en dito transeptarme zijn laag en diep, en voorzien van een geprofileerde, bakstenen omlijsting.

Bepleisterd interieur; details, als de omlijsting van deuren en nissen, van baksteen. Spitsboogvormige scheibogen op bundelpijlers tussen de beuken. Overdekking door middel van kruisribgewelven tussen spitsboogvormige gordelbogen. Geprofileerde scheiboog tussen koor en kruising.

Mobilair: dateert volledig uit de bouwperiode.

  • GEUKENS B. 1972: Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg, Kanton Maasmechelen, Brussel, 20-21.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Steenkoolmijn van Eisden: Tuinwijk Eisden-Mijn

Acacialaan 1-21, 2-14, Baron Coppéelaan 1-27, 2-34, Berkenlaan 1-23, 2-14, Bosjesstraat 1-13, 2-14,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.