Modernistische Woning Eynikel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Steenbakkerslaan
Locatie Steenbakkerslaan 52, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Modernistische Woning Eynikel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Modernistische Woning Eynikel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning gebouwd in 1962 naar ontwerp van atelier Vanhout-Schellekens. Vrijstaande, moderne woning van één bouwlaag onder plat dak. Sober volume van witgeschilderde baksteen; markerende horizontaliteit onder meer door de muurpartijen en de rechthoekige raambanden; straatgevel opengewerkt wegens zuidelijke oriëntatie.

Typerende woning voor de beginperiode van voormelde architecten: het contrast tussen het dragend metselwerk en het glas als invulmiddel, het laten afvloeien van het dakwater in een waterbekken vóór de woning, en zo meer duiden op een kennis en invloed van de Scandinavische architectuur; het gesloten en soliede karakter door de grote bakstenen vlakken en de logische planopbouw zijn eigen karakteristieken, kenmerkend en verder ontwikkeld in latere woningen

  • DE BONT Y., 100 jaar wonen in Turnhout, Architectuur van 1895 tot 1995, Zellik, 1995, p. 34, 117, 121.
  • HUYSKENS H., P. Schellekens-C. Vanhout en de hedendaagse bouwkunst in de Kempen. Analyse en evaluatie van ruim twintig jaar woningen (1963-198...), onuitgegeven verhandeling, Brussel, 1985, p. 16-23.
  • S.N., Architektenbureau Vanhout en Schellekens te Turnhout, in Baksteen nr. 1, 1971, p. 6-11.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Turnhout

Turnhout (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.