erfgoedobject

Lagere en Bewaarschool van de parochie

bouwkundig element
ID: 12293   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12293

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige Lagere en Bewaarschool van de parochie van het Goddelijk Kind Jezus, heden in gebruik voor diverse doeleinden. Achterin gelegen langgestrekte schoolvleugel van twintig traveeën en één tot twee bouwlagen onder plat dak, met inslag van de nieuwe zakelijkheid; een eerste school met twee klassen en overdekte koer gebouwd circa 1934 naar ontwerp van G. Van Meel; uitbreidingen in de loop van de 20ste eeuw onder meer het bijbouwen van drie klassen in 1936 naar ontwerp van G. Steenackers, recentere aanpassingen en uitbreidingen.

Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint; keperboogvormig kapelletje met beeldennisje; rechthoekige metalen vensters met een als luifel uitgewerkte tussendorpel.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1934, dossier 139; 1936, dossier 111.
  • VERHEYEN F., 50 jaar kapelanie en parochie Goddelijk Kind Jezus Turnhout 1935-1985, sine loco, 1985, p. 34-37.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Lagere en Bewaarschool van de parochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12293 (Geraadpleegd op 14-07-2020)