erfgoedobject

Parochiekerk van het Goddelijk Kind Jezus

bouwkundig element
ID: 12294   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12294

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen, vrijstaande kerk, ten oosten, zuiden en westen omgeven door omheinde grasvelden; samen met pastorie (nummer 172) gebouwd circa 1934 naar ontwerp van G. Van Meel, aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid.

In 1933 ontstond in het noordoosten van het stadscentrum een kapelanie, verbonden aan de collegiale Sint-Pieterskerk; in 1934 eerstesteenlegging van een nieuwe kerk met pastorie op gronden geschonken door mejuffer M. Neeckx, zie gevelsteen boven marmeren wijwatervat; op 4/8/1935 inwijding; vanaf 19/11/1940 zelfstandige parochie; in de jaren 1960 verbouwings- en herstellingswerken.

Noord-zuid-georiënteerde pseudo-basiliek met driebeukig schip van vijf traveeën, buiten gemarkeerd door rechthoekige uitsprongen onder plat dak (de biechtstoelen); op de noordoostelijke hoek deels ingebouwde vierkante toren onder tentdak (kunstleien); recht afgesloten, lagere narthex van één travee en dito koor, eerstgenoemde met bergruimte (ten oosten) en doop- en devotiekapel (ten westen), laatstgenoemde geflankeerd door uitbouwen onder plat dak namelijk sacristie (ten oosten) en weekkapel/vergaderplaats (ten westen).

Sobere baksteenbouw met gebruik van beton voor structuur van toren en schip; gele parementsteen met lintvoegen en verwerking van bruine baksteen in plint en deuromlijsting; gevarieerde metselverbanden; zadeldaken (nokrichting loodrecht op de straat, mechanische pannen, kunstleien). Per drie gekoppelde, rechthoekige of vierkante vensters met afgeschuinde arduinen dorpel, overwegend getralied; rondboogvormige vleugeldeur in brede plattebandomlijsting met uitgeholde dagkanten en waterlijst.

Sober interieur. Middenbeuk geritmeerd door bakstenen gordelbogen, eindigend in dito pijlers die middenbeuk van zijbeuken scheiden; smalle zijbeuken met spitsbogige scheibogen. Schip en koor met betonnen spitsbooggewelf, zijbeuken met plafond. Orgeltribune met uitspringende, bakstenen leuning. Zwartmarmeren vloer in koor; overige kerkvloer en plint van tegels. Deuren met gekleurd glas in lood of ijzerwerk.

Mobilair. Beeldhouwwerk: veertien zandstenen reliëfs met Kruisweg, tweede kwart van de 20ste eeuw, door V. Avonds; houten kruisbeeld, Onze-Lieve-Vrouwebeeld met Kind, Goddelijk Kind Jezus, Sint-Jozef met staf, tweede kwart van de 20ste eeuw, door J. de Somer.

Meubilair: marmeren hoofd- en zijaltaar, tweede kwart van de 20ste eeuw, door C. Van den Bosch; biechtstoelen, tweede kwart van de 20ste eeuw; orgel, 1954, door firma B. Pels en zonen (Lier); geborduurde wandtapijtjes, gesigneerd "Slabbinck".

Glasramen: thema van het kerkelijk jaar onder meer de "Heilige Drievuldigheid" en de "Heilige Familie van Nazareth" in koor, de "triomf van het Goddelijk Kind Jezus" in de voorgevel, "de erfzonde wordt weggespoeld door het doopselwater" (gesigneerd) in doopkapel, tweede kwart van de 20ste eeuw, door A. Panis.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Turnhout, dossier 1.
  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1934, dossier 142.
  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Deel 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 254-255.
  • SCHELLEKENS J., Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen, Zaltbommel, 1949, p. 143.
  • VERHEYEN F., e50 jaar kapelanie en parochie Goddelijk Kind Jezus Turnhout 1935-1985, sine loco, 1985, passim.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk van het Goddelijk Kind Jezus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12294 (Geraadpleegd op 12-08-2020)