Rijkswachtkazerne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Warandestraat
Locatie Warandestraat 44-46, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Rijkswachtkazerne

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rijkswachtkazerne

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gebouwd in 1866-1867 naar ontwerp van J. Van Gastel; sinds 1970 vredegerecht. L-vormig geheel bestaande uit dubbelhuis (nummer 44) van zeven traveeën en twee bouwlagen met aanpalend diephuis (nummer 46) met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddaken (nok parallel aan de straat, leien); tegen nummer 46 een eenvoudige, langgestrekte aanbouw van elf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), naar verluidt eertijds ingericht als personeelswoningen.

Vrijstaand volume van één bouwlaag onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, mechanische pannen) met aandaken, eertijds paardenstallen, zie ingewerkte ringen voor het vasthechten van de paarden in de achtergevel, heden archief.

Bakstenen lijstgevels op gecementeerde plint, aan straatzijde met verwerking van gesinterde baksteen voor lisenen, arkels, baksteenlijsten en boogfriezen; verspringende kordonvormende lekdrempels; nummer 44 met centraal verhoogd poorttravee. Rondboogvormige muuropeningen onder bakstenen waterlijst met kraagsteentjes; bewaard houtwerk met decoratieve roedeverdeling in de bovenlichten; bloktand of paneelversiering op borstwering; poorttravee met gekoppelde vensters, gescheiden door zuiltje, samen met oculus gevat in blind boogveld; houten paneeldeur met bovenlicht (nummer 46).

Achtergevel (nummer 44) met rondboogarcade op pijlers, recent gedeeltelijk gedicht met glas, laadluik onder overkragend zadeldakje. Voormalige paardenstallen met uitbouwen aan weerszijden; verankerde zijpuntgevels met arduinen aandak waarop treden met bolornament, sierankers en baksteenfries; rondboogvormige muuropeningen met decoratieve roedeverdeling.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Warandestraat

Warandestraat (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.