erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
12341
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12341

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis, schuur en karrenhuis ten westen, bakhuis met stallen ten oosten. Muurvlechtingen in woonstalhuis en schuur duiden op ouder volume, opklimmend tot de 18de eeuw; later aanpassingen en verbouwingen.

Woonstalhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); verankerde baksteenbouw op deels gecementeerde plint; potstal met arduinen voederbakken en sporen van houten stalrijpels; achteraan uitbouw onder lessenaarsdak met varkensstalletje en W.C., aanpalende recentere uitbouw onder golfplaten. Woongedeelte met rechthoekige beluikte vensters met bewaard houtwerk, arduinen dorpel en houten latei; houten dorpels en getralied keldervensterje in de linker zijpuntgevel. Interieur. Kempense haard.

Verankerde, driebeukige langsschuur van vijf traveeën en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met uitgespaard inkomtravee; lisenen en rechthoekige spaarvelden; deels beplankte uitbouw onder lessenaarsdak; recentere uitbouw aan straatzijde; rondbogige luchtgaten; houten, rechthoekige poorten; gebinte met pen- en gatverbinding, telmerken, op balk inscriptie "A.D.V.P. 1898".

Beplankt karrenhuis onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met dito uitbouw onder lessenaarsdak; gebinte met pen- en gatverbinding.

Langgestrekt bakstenen bakhuis met stallingen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannnen) uit circa 1936; gecementeerde plint; bakoven. Oude werkmaterialen bewaard onder meer pik, broodpalet, eiken wanmolen met jaartal 1860.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12341 (Geraadpleegd op )