Kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Leut
Straat Dreef
Locatie Dreef zonder nummer, Maasmechelen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maasmechelen (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Maasmechelen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerkhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Kerkhof met ondergrondse funderingen kerk, grafzerken, hekwerk en boom

Deze bescherming is geldig sinds 05-07-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Leut

Deze bescherming is geldig sinds 05-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hier bevond zich oorspronkelijk de parochiekerk. Een aantal merkwaardige, hardstenen grafkruisen. Grafkruis van Geurt Copis, smid van Leut (+ 1673). Grafkruis van Wilm Salden, schepen van de heerlijkheid Leut (+ 1714) en echtgenote Cornelia Layen (?), (+ 1685). Grafkruis van Matthias Wuestenraet (+ 1647). Grafkruis van Maria Wouters (+ 1630). Grafkruis van Jan Haerden en echtgenote Lysbeth Peters, opgericht door Geertruydt Haerden (+ 1689).

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

is gerelateerd aan Op stam gezette taxus bij kerkhof en pastorie van Leut

Dreef zonder nummer (Maasmechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.