erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID: 12365   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12365

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen. Woonstalhuis van zeven traveeën met lager aanbouwsel aan erfzijde (nok parallel aan de straat), volgens eigenares opklimmend tot 1870; aansluitend bakhuis aan oostzijde (nok loodrecht op de straat) en vrijstaande langsschuur ten noorden van het erf (nok loodrecht op het woonstalhuis), beide uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw; nog aanwezige regenput; omhaagde boomgaard en moestuin aan oost- en noordzijde.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen). Woonhuis met dubbelhuisopstand, samen met aansluitende poorttravee met bepleisterde, witgeschilderde voorgevel waarin rechthoekige vensters en poort naast getoogde deur met mooie ijzeren tracering in bovenlicht; nieuwe gootlijst; oostelijke zijpuntgevel met vlechtingen, keldervenster met zandstenen latei, rechthoekige opkamervenster met houten latei en rondbogige bovenvensters; andere muuropeningen, voornamelijk aan erf, eveneens met bewaarde houten latei. Stal met kleine getoogde vensters, sporen van gedichte poort van voormalige potstal, rondboogluik in westelijke zijgevel. Rechthoekige schuurpoort onder ijzeren latei.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12365 (Geraadpleegd op 21-02-2020)