Lindenhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vosselaar
Deelgemeente Vosselaar
Straat Berkenmei
Locatie Berkenmei 34-38, Vosselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vosselaar (adrescontroles: 06-02-2007 - 06-02-2007).
  • Inventarisatie Vosselaar (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Lindenhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen op een met oude beukenhaag omheind terrein (links) waarop heden recente bijgebouwen, aan straatzijde beschut door monumentale linden en een lindendreef ertegenover.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat, Vlaamse en mechanische pannen), opklimmend tot de tweede helft 19de eeuw; muurvlechtingen en bouwnaden in zijpuntgevels van woonstalhuis duiden op een ouder, eerste volume, later opgetrokken en aangepast.

Woonstalhuis van negen traveeën op deels gecementeerde plint; fries van diverse baksteenlijsten; recente uitbouwen onder lessenaarsdak. Rechthoekige muuropeningen: in woongedeelte onder houten latei, overwegend beluikt en met arduinen of houten dorpel, in achtergevel opkamervenster boven getralied keldervenster; in stal aangepaste, betonnen vensters.

Driebeukige langsschuur van vier traveeën; aangepaste gevels onder meer gevelbrede, recente uitbouw onder lessenaarsdak; rechthoekige poorten onder houten latei. Haaks bakhuis met stallingen; getoogde en rechthoekige muuropeningen. Op erf regenput, lindeboom.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 1997

Aanvullende informatie

De sociale woonmaatschappij De Ark en de gemeente Vosselaar herbestemden de historische hoeve in 2016 tot een woonerf met zeven appartementen en een collectieve autonome dagopvang (CADO) voor ouderen en zorgbehoevenden. In functie daarvan werden de hoevegebouwen heropgebouwd, heringericht of gemoderniseerd. De erfgoedwaarde van de site situeert zich in de bewaarde hoeveconstellatie en in de authentieke voorgevel van het woonstalhuis. Het houtig erfgoed rond de hoeve bleef in de mate van het mogelijke behouden binnen het nieuwe ontwerp.

Auteur niet publiek (29-08-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Berkenmei

Berkenmei (Vosselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.