erfgoedobject

Afspanning De Zwaan

bouwkundig element
ID: 12388   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12388

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Typische dorpswoning met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met dakkapel onder overkragend zadeldakje, opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde en beschilderde plint; beschilderde daklijst bestaande uit bolle en kwartholle baksteen; gecementeerde linker zijpuntgevel. Rechthoekige muuropeningen met strek in omlopende arduinen omlijsting; beluikte vensters; deur met bovenlicht voorzien van ijzerwerk met initialen "J.V.M.", verwijzend naar burgemeester en brouwer J.A. Van Meerbeeck (?-1874). Belendende panden (Onze-Lieve-Vrouwstraat), vermoedelijk opklimmend tot midden 19de eeuw, eertijds brouwerijgebouwen; heden in afbraak.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 1997

Aanvullende informatie

De herberg was ook bekend als "Huize Alcazar". In de kelders werd bier gebrouwen en het gebouw deed dienst als collegezaal. Herberg De Zwaan verhuisde later naar de vroegere Gildenzaal Sint-Jozef.
Auteurs : De Rauw, Luc
Datum: 07-01-2014

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Afspanning De Zwaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12388 (Geraadpleegd op 26-10-2020)