Hoeve Breemhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vosselaar
Deelgemeente Vosselaar
Straat De Breem
Locatie De Breem 1, Vosselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vosselaar (adrescontroles: 06-02-2007 - 06-02-2007).
  • Inventarisatie Vosselaar (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Breemhof

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis van negen traveeën, in kern opklimmend tot 1778 of vroeger en vervallen bakhuis met stallingen, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw; omhaagde moestuin.

Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, mechanische en Vlaamse pannen). Verschillende elementen duiden op ouder volume: authentieke achtergevel van woongedeelte met overkragend dak op houten pijlers en houten kozijn waarboven arduinen gevelsteen, afkomstig van voorgevel, met initialen en datum "A.V.P., M.M. 1778"; muurvlechtingen in zijpuntgevel; oude moerbalken met geprofileerde balkslof in leefruimte.

In de loop der jaren verbouwd en aangepast onder meer in 1954, zie stalgedeelte, recente parementsteen, muuropeningen,... Het bakhuis werd tevens in gebruik genomen door joden.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Breem

De Breem (Vosselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.