Hoeve met woonstalhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vosselaar
Deelgemeente Vosselaar
Straat De Breem
Locatie De Breem 9, Vosselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vosselaar (adrescontroles: 06-02-2007 - 06-02-2007).
  • Inventarisatie Vosselaar (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met woonstalhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, en schuur ten noorden, opklimmend tot circa 1911; aan straatzijde beschut door linden; gedeeltelijk met beukenhaag omhaagd terrein.

Verankerde, bakstenen gebouwen onder zadeldaken (nokrichtingen parallel aan en loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Woonstalhuis van vier traveeën met muurvlechtingen in linker zijpuntgevel. Rechthoekige muuropeningen met houten latei en/of dorpel, getralied keldervenstertje. In de loop der jaren aanpassingen en verbouwingen onder meer rechter zijgevel, recentere uitbouw tegen achtergevel, muuropeningen onder meer in stal,...

Interieur met nog authentiek bewaarde ruimtes o.m. kelderkamer met luik waarop trapje naar opkamer in de zuidoostelijke zijgevel; vloer van rode, gebakken tegels.

Haakse driebeukige langsschuur van drie traveeën; lisenen en spaarvelden; rechthoekige poort onder houten latei; oud gebinte met pen- en gatverbinding en telmerken. Regenput; mik en ligger.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Breem

De Breem (Vosselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.