Twee woonstalhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vosselaar
Deelgemeente Vosselaar
Straat Hoeven
Locatie Hoeven 10-12, Vosselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed (actualisaties: 05-02-2019 - 2020).
  • Adrescontrole Vosselaar (adrescontroles: 06-02-2007 - 06-02-2007).
  • Inventarisatie Vosselaar (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee woonstalhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee monumentale gebouwen onder (afgewolfd) zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met aan de overkant van de straat een schuur, kern of volume opklimmend tot 1773 (zie muurankers).

Eertijds twee woonstalhuizen met twee hiertegenover gelegen, aan elkaar palende schuren; nummer 10 woning van de eerste molenaar Karel Druyts die in 1795 nabij de Molenstraat een molen oprichtte. Verankerde, bakstenen volumes; sterk verbouwd en aangepast naar aanleiding van nieuwe bestemming onder meer recent(e) cementering, uitbouwen, vernieuwd houtwerk,...

Nummer 10: segmentboogdeur met halve molensteen als dorpel. Rechts gelegen schuur inmiddels gesloopt; bewaarde links gelegen schuur (nummer 12) van vijf en een halve travee onder steil, afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse, mechanische pannen); verankerde baksteenbouw; uitgespaard en beplankt hoektravee; geritmeerd door lisenen; baksteenlijst; houten luikjes en deur onder dito latei.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 1997

Aanvullende informatie

Aan de andere kant van de straat hadden de woonstalhuizen oorspronkelijk allebei een schuur, aan elkaar palend. Beide schuren werden echter gesloopt. De woonstalhuizen zelf werden omgevormd in functie van feestzalen. De erfgoedwaarde van deze monumentale volumes onder afgewolfde zadeldaken bleef bewaard.

  • Informatie verkregen tijdens het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen, 2018.

Auteur niet publiek (12-02-2019 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoeven

Hoeven (Vosselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.