erfgoedobject

Domein Spokenhof

bouwkundig element
ID
12473
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12473

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op hoek met Spokenhofstraat gelegen woning in traditionele bak- en zandsteenstijl (nok parallel aan de straat), uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Inplanting binnen rechthoekig omgracht (waarover bakstenen brug) en omhaagd domein. De benaming Spokenhof is blijkbaar een vervorming van Sompekenhof. Spokenhof stond op grondgebied moederhofstad Scille, terwijl de tegenoverliggende hoeve Capenbergh op grondgebied moederhofstad Sombeke stond. Deze moederhofsteden werden reeds vermeld in 1362. In 1595 vermeld als speelhuis met hoeve, zogenaamd "Capenbergh". Volgens Schobbens zou het de resten vormen van het feodaal kasteel van de familie Sombeke, waarvoor echter geen bewijs gevonden werd. In 1556 (?) kwamen de twee moederhofsteden aan dezelfde eigenaar en bleven dus beiden afhankelijk van cijnshof van Sombeke (afhankelijk van Sint-Baafsabdij, Gent) en van de heer van Boechout. De datering 1610 (muuranker verplaatst naar oostelijke zijgevel van aanbouwsel) laat vermoeden dat Capenbergh gebouwd werd door G. Fredericx die het hof kocht in 1598. Het wapenschild (dakvenster) verwijst naar ridder Albert Roose (1676-1707). Vanaf 1707 tot de tweede helft van de 19de eeuw in bezit van de familie de Labistrate, vandaar de benaming Labistratenhof in de 19de eeuw. Door huidige eigenaar na 1963 gerestaureerd en verbouwd (voornamelijk aanbouwsel).

Rechthoekig dubbelhuis met westelijke voorgevel van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (leien); dakvenster boven deurtravee, namelijk beluikt kloosterkozijn met balustrade, onder wapenschild, in getrapte gevel met overhoeks topstuk. Verankerd bakstenen gebouw op gecementeerde plint met zandstenen speklagen ter hoogte vensterdorpels. Hoekblokken, steigergaten, deur- en vensteromlijstingen met negblokken, van zandsteen. Nieuwe kroonlijst op modillons. Beluikte en getraliede klooster- en kruiskozijnen. Korfboogdeur met kwarhol beloop en geprofileerde waterlijst op consooltjes. Oostelijke achtergevel met getrapt dakvenster (bolkozijn) boven deurtravee.

Rechthoekige portiek onder lessenaarsdak (leien) waarin rondboogdeur met steektrap en rechthoekige getraliede venstertjes. Zijtrapgevels met rechthoekige vensters en kruiskozijnen.

Tegen noordgevel, L-vormig bakstenen aanbouwsel, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, verbouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw; twee vleugels van één bouwlaag onder zadeldaken (leien) in traditionele bak- en zandsteenstijl. Getrapte zijgevels waarin korfboogpoort aan westgevel. Opengewerkt oostgedeelte waarin geprofileerde rondbogen met sluitsteen op Dorische zuilen van arduin.

 • Flandria illustrata. Kastelen in Vlaanderen, o.l.v. Peleman B., dl. II, Antwerpen, 1972, p. 42-43.
 • JACOBS J., Het Spokenhof, in DF-koerier, maandblad Davidsfonds Boechout-Vremde, Boechout, maart 1981, p. 500.
 • KERSTENS P., Spokenhof, in De Toerist, halfmaandelijks orgaan van de Vlaamse toeristenbond, XXXV, nr. 9, 1 mei 1956, p. 290-293.
 • MORETUS-PLANTIN DE BOUCHOUT R., Demeures familiales, Antwerpen, 1950, p. 106-114.
 • P.V., Bouchout-Spokenhof, in De Toerist, orgaan van den Vlaamschen Toeristenbond, IV, nr. 20, 15 oktober 1925, p. 401-403.
 • POUMON E., Châteaux anversois et limbourgeois, Vilvoorde, 1955, p. 11.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Hoeve Capenbergh

 • Is deel van
  Borsbeeksesteenweg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Domein Spokenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12473 (Geraadpleegd op 18-05-2021)