erfgoedobject

Van Dyckhoeve

bouwkundig element
ID
12493
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12493

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Van Dyckhoeven
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Van Dyckhoeven
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Op omhaagd terrein gelegen hoeven met losstaande bestanddelen, gekasseide erven. De tegen de straat gelegen hoeve (nummer 89) bestaat uit drie gelijklopende gebouwen (nok loodrecht op de straat) en de noordelijke hoeve (nummer 91) telt twee gebouwen (nok parallel aan de straat). Tot in het midden van de 19de eeuw stond er slechts één hoeve.

Nummer 91. Hoeve met losstaande bestanddelen bestaande uit woonstalhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw (?) verbouwd, in de 19de eeuw, dwarsschuur en wagenhuis aan noordzijde uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Woonhuis (zuidgevel) van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen en riet); tot twee bouwlagen opgetrokken noordgevel met inspringende traveeën in woonhuisgedeelte. Verankerd gekalkt bakstenen gebouw op gepikte plint. Beluikte rechthoekige vensters en deur met arduinen dorpels; enkele rechthoekige deuren en poort met houten lateien. Oostgevel met laadluiken waarvan een met hijsbalk onder zadeldakje. Bakstenen dwarsschuur en wagenhuis onder zadeldaken (Vlaamse pannen).


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :

Aanvullende informatie

De Van Dijckhoeven bevinden zich op een terrein omgeven door een geschoren haag. De Biologische Waarderingskaart (versie 2, 1997-2010) vermeldt ten oosten van de bebouwing de aanwezigheid van verruigd grasland. Ten noorden komen akkers en grasland voor. Ten westen van de bebouwing bevindt zich een tuin met enkele opgaande bomen. Aan de noordzijde wordt de tuin begrensd door een opgaande bomenrij.

Auteurs : Cox, Lise
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Van Dyckhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12493 (Geraadpleegd op )