erfgoedobject

Van Dyckhoeven

bouwkundig element
ID: 12493   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12493

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Van Dyckhoeven
    Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1993

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Van Dyckhoeven
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Op omhaagd terrein gelegen hoeven met losstaande bestanddelen, gekasseide erven. De tegen de straat gelegen hoeve (nummer 89) bestaat uit drie gelijklopende gebouwen (nok loodrecht op de straat) en de noordelijke hoeve (nummer 91) telt twee gebouwen (nok parallel aan de straat). Tot in het midden van de 19de eeuw stond er slechts één hoeve.

Nummer 89. Hoeve met losstaande bestanddelen bestaande uit drie gelijklopende gebouwen, namelijk woonstalhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met oudere kern zie bouwnaden oostgevel; stalling aan westzijde uit de tweede helft van de 19de eeuw en langsschuur aan oostzijde uit het vierde kwart van de 19de eeuw (?). Rechthoekige bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen, golfplaten). Woonhuis met onderkelderde westzijde met opkamer van drie traveeën. Rechthoekige beluikte en getraliede vensters met arduinen dorpels, rechthoekige deur. Overige vensters met arduinen dorpels, rechthoekige deuren met houten lateien.

Nummer 91. Hoeve met losstaande bestanddelen bestaande uit woonstalhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw (?) verbouwd, in de 19de eeuw, dwarsschuur en wagenhuis aan noordzijde uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Woonhuis (zuidgevel) van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen en riet); tot twee bouwlagen opgetrokken noordgevel met inspringende traveeën in woonhuisgedeelte. Verankerd gekalkt bakstenen gebouw op gepikte plint. Beluikte rechthoekige vensters en deur met arduinen dorpels; enkele rechthoekige deuren en poort met houten lateien. Oostgevel met laadluiken waarvan een met hijsbalk onder zadeldakje. Bakstenen dwarsschuur en wagenhuis onder zadeldaken (Vlaamse pannen).


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs : Wylleman, Linda
Datum  : 1985

Aanvullende informatie

De Van Dijckhoeven bevinden zich op een terrein omgeven door een geschoren haag. De Biologische Waarderingskaart (versie 2, 1997-2010) vermeldt ten oosten van de bebouwing de aanwezigheid van verruigd grasland. Ten noorden komen akkers en grasland voor. Ten westen van de bebouwing bevindt zich een tuin met enkele opgaande bomen. Aan de noordzijde wordt de tuin begrensd door een opgaande bomenrij.

; De Van Dijckhoeven ondergingen sinds het moment van inventarisatie (1985) grondige verbouwingen. Het gevelparement van nummer 89 werd gewijzigd, net als de muuropeningen van woonhuis en aansluitende stal. Het stalvolume ten westen van het woonhuis is verdwenen.
Auteurs : Cox, Lise, Daemen, Caroline


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Van Dyckhoeven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12493 (Geraadpleegd op 19-05-2019)