Hoeve Lintacker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boechout
Deelgemeente Boechout
Straat Hof van Boechout
Locatie Hof van Boechout 1, 2, Boechout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boechout (actualisaties: 14-06-2007 - 14-06-2007).
  • Adrescontrole Boechout (adrescontroles: 31-08-2007 - 31-08-2007).
  • Inventarisatie Boechout (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Lintacker

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Lintacker: boerenwoning met stal, bakhuis en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-1979.

omvat de bescherming als monument Hoeve Lintacker: krukgebinte van de stal
gelegen te Hof van Boechout 2 (Boechout)

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-1979.

Beschrijving

Aan de noordoostzijde van het kasteel en aan een gekasseide weg gelegen hoeve, grotendeels daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw, met oudere kern, zie gebint. Tevens werd reeds in 1362 melding gemaakt van deze moederhofstad Lintacker.

Losstaande bestanddelen: woonstalhuis (nummer 2) (nok loodrecht op de straat) aan westzijde, tot woning omgevormde langsschuur (nummer 1) (nok loodrecht op de straat) aan oostzijde, rechthoekige houten stalling onder zadeldak (mechanische pannen) (nok loodrecht straat) uit de 20ste eeuw aan zuidoostzijde, en eenvoudig bakhuis (nok parallel aan de straat) aan noordzijde.

Woonstalhuis met woongedeelte van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerd roodgeschilderd bakstenen gebouw met onderkelderde noordwestzijde. Rechthoekige muuropeningen, houten dorpels, en gekalkte randen, Stalgedeelte met merkwaardig beschermd krukgebint uit de 14de of 15de eeuw (?). Monumentale bakstenen langsschuur onder afgewolfd dak (Vlaamse pannen). Westgevel met oorspronkelijke rechthoekige venstertjes en steekboogdeur met gewitte randen. Rechthoekige poorten met houten lateien, en recente rechthoekige muuropeningen aan noordgevel.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Boechout

Boechout (Boechout)

is gerelateerd aan Domein Hof van Boechout

Hof van Boechout 3-5, 4-6, Boechout (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.