Bohemen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wichelen
Deelgemeente Wichelen
Straat Bohemen

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Wichelen (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oostelijke Wichelse wijk met gelijknamige straat. Deze straat vormt een onderdeel van de huidige provinciale weg Wetteren-Dendermonde die teruggaat op de oude oost-west verlopende verbindingsweg (heerwegh) naast de rechter Schelde-oever. Deze is reeds opgetekend als "Heerwech naer Dendermonde" op de "Caerte ende discriptie figuerative vande gheel den Lande van Aelst" door J. Horenhault in 15(9)6; eveneens aangegeven op de kaart van het Land van Aalst en gepubliceerd in "Flandria Illustrata" van A. Sanderus van 1644.

Het gehucht Bohemen, voorheen ook "Ter Beken" genaamd naar de samenvloeiing van twee beken, is één van de vier oude woonkernen van de vroegere gemeente Wichelen (naast Oud Dorp, Margote en Schoonaarde). De wijk omvat een hoger gelegen gebied palend aan de Schelde geschikt voor landbouw (Bohemenkouter). Ter hoogte van de voormalige brouwerij Lalemant (nummers 92-94) benadert de Schelde-oever het dichtst de steenweg op zijn traject doorheen Wichelen. Ten oosten mondt de Smalesbeek uit in de Schelde. De gehuchtsnaam Bohemen is genoteerd op de kabinetskaart van graaf de Ferraris van 1771-1778 en zou volgens de Potter en Broeckaert ontleend zijn aan een bende zigeuners of Bohemers die zich hier in het begin van de 17de eeuw gevestigd hadden.

  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Vierde reeks - Arrondissement Dendermonde, Derde deel, Wichelen, Wieze, Zele, Gent, 1893.
  • MATTHIJS P., Straatnamen van Wichelen hun oorsprong en betekenis, Heem en Oudheidkundige Kring Wichelen, IV, 1, 1977, p. 16-17.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris; Duchêne, Helena; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wichelen

Wichelen (Wichelen)

omvat Arbeiderswoningen De Rietel

Bohemen 105-121, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

omvat Brouwerij Lalemant

Bohemen 92-94, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Bohemen 12, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Bohemen 14, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Bohemen 97, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

omvat Tuinpaviljoen op voormalige windmolensite

Bohemen 93, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.