erfgoedobject

Windmolen Steenen Molen

bouwkundig element
ID: 12529   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12529

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Steenen Molen is een intact bewaarde stellingmolen uit 1782, gelegen in landbouwgebied en in de as Konijnenbergstraat en het kasteel Hof van Boechout.

Historiek

De windmolen werd in 1782 gebouwd als graan- en oliemolen door Jan Frans Dielens, advocaat bij de Soevereine Raad van Brabant. Bij de verkoop in 1817 aan Jan Corluy werd de molen beschreven als graanwindmolen met twee graanmolens, smoutmolen, smoutkelders enzovoort. De kaart van Vandermaelen (1846-1854) stelt de “Steen Molen” ten noorden van het kasteel van Boechout voor, in het verlengde van de dreef die toegang geeft tot het kasteel. De oliemolen werd in 1896 of 1906 uitgebroken. Na de Eerste Wereldoorlog werd in 1915 een benzinemotor toegevoegd. Nog tot 1942 werd met de wind gemalen. De molen werd op 13 oktober 1943 beschermd als monument. Na de Tweede Wereldoorlog werd de molen aangedreven door een dieselmotor, die was aangekocht van het Engelse leger. Tot 1975 werd met deze motor gemalen. In 1965 werd de Steenen Molen door de molenbouwers Caers uit Retie hersteld. Na jarenlang verval werd een grondige restauratie van de molen in 2004 afgerond in opdracht van de familie Van den Brande uit Geel. Bij de restauratie werd onder meer het parement vervangen met recuperatiesteen, werd de molen voorzien van molentechnische uitrusting en werd in de mechanische maalderij een eet- en drankgelegenheid ingericht.

Beschrijving

De Steenen Molen is een 22 meter hoge, wit gekaleide baksteenbouw. Kenmerkend zijn de zeer typische conische vorm en de galerij aan de tweede bouwlaag van waarop de wieken kunnen bediend worden. De muuropeningen zijn korfboog- en rondboogvormig. De molen van het type bovenkruier bewaarde zijn beweegbare kap onder leien dak en zijn wieken. Het gebouw omvat boven het gelijkvloers, een graanzolder, meelzolder, steenzolder, luizolder en kapzolder. Het luiwerk met klauwwiel kon zowel door wind als door een motor aangedreven worden. Oorspronkelijk waren er vijf steenkoppels aanwezig: één Engels, twee Franse en twee basaltstenen. Van de vroegere olieslagmolen blijft enkel de oliekelder over.

  • Onroerend Erfgoed Brussel, Archief Industrieel Erfgoed, DA000162, Stenen stellingmolen, beheer restauratiedossiers (s.d.).
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20 000.
  • HOLEMANS H. & LEMMENS P.J. 1982: Molens van de voorkempen en van groot-Antwerpen, Nieuwkerken, 27.
  • SLEDSENS H. 1974: De molen van Boechout opnieuw in verval, Molenecho's II.4 (april 1974), 26.

Bron     : -
Auteurs :  Cox, Lise, Daemen, Caroline, Wylleman, Linda
Datum  : 2014

Aanvullende informatie

De windmolen, gelegen ten noorden van het kasteel Hof van Boechout, wordt omgeven door open grasland ten zuiden tussen de Groene Stap en de Holle Weg. De Konijnenbergstraat wordt afgebakend door een bomenrij. In zuidelijke richting gaat deze weg over in de dreef die naar het poortgebouw van het kasteel leidt. De windmolen met omgeving vormt een nog relatief open gebied aan de sterk verkavelde, zuidelijke rand van Boechout.
Auteurs : Cox, Lise
Datum: 10-12-2014

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Windmolen Steenen Molen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12529 (Geraadpleegd op 06-06-2020)