erfgoedobject

Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk

bouwkundig geheel
ID: 125348   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125348

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Voorzorgwijk omvat zes types arbeiderswoningen van doorgaans twee bouwlagen en twee traveeën in halfopen of gesloten bebouwing. De in oranjerode baksteen opgetrokken gevels worden gekenmerkt door licht verheven bakstenen plinten, dito deuromlijstingen en rollagen boven de eenvoudige rechthoekige muuropeningen, en zitten onder pannen zadeldaken met zinken gootlijst. Hier en daar zijn sobere versieringen in de vorm van panelen van overhoeks geplaatste bakstenen aangebracht.

Type 1 (Heilige Geeststraat nummers 68-80): rijhuizen, voorzien van hoger opgetrokken puntgevels in de venstertraveeën, en gebouwd op een getrapt terugspringende rooilijn aan weerszijden van de overbouwde krofboogvormige poortdoorgang tussen de nummers 76 en 78. Deze poort wordt geflankeerd door overdekte deurportalen en bekroond door een hardstenen jaarsteen "1922".

Type 2 (Voorzorgstraat nummers 1-27, 8-18, 32-38): halfopen bebouwing van gespiegelde woningen met gekoppelde deurtravee en een venstertravee die uitloopt in een puntgevel onder een mank, dwars zadeldak.

Type 3 (Voorzorgstraat nummers 37-39), type 4 (Voorzorgstraat nummers 29-35, 40-60) en type 5 (Voorzorgstraat nummers 20-30): reeks van respectievelijk twee, drie, vier of zes rijwoningen onder eenvormig schilddak met hogeropgetrokken puntgevels met zoldervensters. De toegangsdeuren van de hoekpanden situeren zich in de zijgevels.

Type 6 (Bankstraat nummers 110-128): rijwoningen, twee aan twee in spiegelbeeldformatie gekoppeld met afwisselend eenvoudige lijstgevels met zinken gootlijst en hogeroplopende puntgevels met zoldervensters. De rij, gekenmerkt door een omwille van de straathelling getrapte gevelaflijning, bevat centraal een hardstenen jaarsteen "1922". Het sober houten schrijnwerk van vensters en deuren bleef slechts bewaard in nrummer 36; de houten luiken van de oorspronkelijk op de begane grond beluikte vensters, in nummers 7 en 46

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 82399 (bouwvergunning 12.01.1923).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125348 (Geraadpleegd op 06-06-2020)