erfgoedobject

Sociale huisvesting van 1925

bouwkundig geheel
ID: 125367   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125367

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sociale woonwijk
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Geheel van 46 sociale woningen in twee groepen, midden jaren twintig gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting naar ontwerp van architecten Frans Cools en François Van Rompaey.

Bouwgeschiedenis en situering

Midden jaren twintig realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 46 sociale woningen naar ontwerp van architecten F. Cools en François Van Rompaey. Deze woningen bevinden zich in twee groepen aan de Zandstraat en de Stuurstraat en werden uitgevoerd door de firma Debrabandere (aanbesteding goedgekeurd op 13 juli 1922).

Typering en beschrijving

De groep aan de Zandstraat 28-58 bestaat uit vier huizenblokken die zich onderscheiden van de omringende lintbebouwing door de aanwezige voortuintjes, de tussenliggende doorgangen naar de achtertuinen, en door hun architecturale eenheid, kenmerken die ontleend zijn aan de toenmalige tuinwijkgedachte. De bakstenen huizen zijn per vier gekoppeld onder een mansardedak (pannen) met de nok parallel aan de straat, tussen twee puntgevels met snijdende zadeldaken. De hoekhuizen zijn voorzien van brede dakvensters met puntgeveltop, voor de rest T-vormige op kruisvensters geïnspireerde ramen met houten roeden en vensterluiken. Korfboogdeurtjes met bakstenen druiplijst en witte aanzetstenen in aan twee zijden met rondbogen geopende portiek met hoekpijler en bakstenen balustrade. Decoratief aangewende baksteen in lijsten en panelen, oorspronkelijk met knipvoegen.

Aan de Zandstraat 96-114 en Stuurstraat 2-40 bevindt zich een tweede woninggroep bestaande uit drie grote huizenblokken (respectievelijk tien, acht en twaalf huizen) met verder identieke karakteristieken.

Evaluatie

Architecturale en stedenbouwkundige waarde als representatief voorbeeld van de wijdverspreide kleinschalige toepassing van de tuinwijkgedachte in Vlaanderen tijdens de jaren twintig. Bepalende erfgoedelementen zijn de architecturale schaal, het silhouet (dakenlandschap en gevelvormen zoals puntgevels), de volumewerking (in- en uitsprongen) en de materialiteit (bakstenen gevels en pannendaken).

  • Archief Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting te Beveren, dossier Zandstraat.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 4040, Beveren, Zandstraat.
  • DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
  • S.N. s.d. (1997): Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren: 75 jaar 1922-1997, Beveren, 26-27.
  • SMETS M. 1977: De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België, Brussel-Luik.

Bron     : -
Auteurs :  Demey, Anthony, Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sociale huisvesting van 1925 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125367 (Geraadpleegd op 23-11-2020)