Kapucijnenvoer

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Kapucijnenvoer

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).

Juridische gevolgen

Beschrijving

De lange Kapucijnenvoer heeft een kronkelig verloop tussen de Brusselsestraat en de Tervuursevest en wordt gekruist door de Biezenstraat, de Minderbroedersstraat, het Grasmushof, de Janseniusstraat, de Bankstraat en de Prosper Poulletlaan. De straat dankt deels haar naam aan de Voer, die ontspringt bij Tervuren, via de Cleyne Spuye de stad binnenstroomt en uitmondt in de Dijle aan de voet van de Keizersberg. In de tweede helft van de 19de eeuw werd de Voer binnen de vesten overwelfd: tussen Mechelse- en Brusselsestraat in 1863 (heden Fonteinstraat), tussen Brusselsestraat en Kruidtuin in 1869 en verder tot aan de vest in 1890. Het eerste deel van de straatnaam verwijst naar het voormalige Kapucijnenklooster dat in 1618 op de plaats van de huidige Kruidtuin gebouwd en in 1802 afgebroken werd. De randbebouwing was voor de 19de eeuw al een combinatie van kleinschalige werkmanshuizen, grootschalige gebouwen zoals de heden verdwenen kloosters van de Engelse nonnen en de kapucijnen, en open ruimten, zoals de Kruidtuin en de ommuurde tuin van het huis Ange De Bruyn (Biezentraat nr. 3).

Reeds in 1252 was de hoek van de Kapucijnenvoer en de Brusselsestraat gekend onder de naam "Coithuc", naar het derderangs bier dat door de vele brouwerijen in deze buurt werd gebrouwen. Hier bevond zich omstreeks het midden van de 15de eeuw de woonplaats van de stadsbouwmeester Mathieu De Layens. Het huidige driehoekige pleintje "De Cuythoek", met het gelijknamige restaurant (Kapucijnenvoer nr. 5) wordt gekenmerkt door een recente nieuwbouw (nrs. 2-4) naar ontwerp van P. Van Aerschot en restanten van de rijhuisbebouwing met sobere neoclassicistische lijstgevels (nrs. 6-8). In het straatgedeelte tot de Biezenstraat werd de huizenrij vanaf de jaren 1920 vervangen door grootschalige panden: aan pare straatzijde stichtten de zusters van Liefde een bejaardentehuis en werden appartementsgebouwen opgetrokken (nrs. 12, 14 en 16, Fr. Van den Heuvel, 1993); aan onpare zijde bouwde de Universiteit vanaf 1927 de Sint Rafaëlziekenhuizen uit. De zogenaamde verpleegsterschool (Kapucijnenvoer nr. 37), een merkwaardig en beeldbepalend modernistisch gebouw naar ontwerp van L. De Braekeleir uit 1932, en de vijf tot zeven bouwlagen hoge ziekenhuisgebouwen, opgetrokken tussen 1948 en 1959 in internationale, functionalistische stijl, hebben het oorspronkelijk uitzicht van de Kapucijnenvoer ingrijpend veranderd. Links van de Stadsschool nr. 3 (Kapucijnenvoer nr. 47) staan nog drie rijwoningen die herinneren aan de 19de-eeuwse configuratie, met bakstenen lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken, gekenmerkt door getoogde vensteropeningen en een houten kroonlijst met tandfries (nrs. 41-43), of gecementeerd en voorzien van doorlopende lekdrempels (nr. 45).

In het straatgedeelte van de Minderbroederstraat tot de vesten, bleven meerdere bebouwingslinten bewaard van de 19de-eeuwse, op privé initiatief tot stand gekomen werkmanswijken. Met uitzondering van de storende hoogbouw nrs. 49, 51, 67, zijn de rijwoningen nrs. 65, 73, 75-77 (1891), 81 (P. Langerock, 1891), 103-117, 119-129, 135-141 (O. Devos, 1913), 151 (L. Landeloos, 1912), 185-191 aan onpare zijde, en 58, 60, 76-82 aan pare zijde, typerende arbeidershuizen van rond de eeuwwisseling: twee tot drie bouwlagen hoog onder zadeldaken, vaak opgetrokken in rood baksteenmetselwerk, sober versierd met witte of gesinterde bakstenen muurbanden en ontlastingsbogen, ofwel volledig gecementeerd met decoratieve omlijstingen en kordons.

Het einde van de Kapucijnenvoer en de aansluiting met de vesten wordt gekenmerkt door een brede middenberm met plantsoen, fontein en beukenbomen, door een verkeersrotonde met het standbeeld van Sylvain Van de Weyer en door de heterogene bebouwing, aan onpare zijde met enkelhuizen uit het laatste kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw, en aan pare zijde voornamelijk met grote bouweenheden zoals het voormalige slachthuis (Kapucijnenvoer nrs. 112-114), het sociale appartementsgebouw nrs. 116-118 (Aolphe Bastinstraat nrs. 1-2), en de elf bouwlagen hoge woontoren "Soetewey" nrs. 122-124, dat in 1976 de plaats innam van het voormalige openluchtzwembad (E. Frische, 1911).

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 20314 (bouwverg. 18.04.1871), doss. 51101 (bouwverg. 04.08.1890), doss. 51727 (bouwverg. 26.02.1891), doss. 51780 (bouwverg. 09.03.1891), doss. 67726 (bouwverg. 01.02.1906), doss. 69943 (bouwverg. 01.06.1908), doss. 70295 (bouwverg. 27.08.1908), doss. 74039 (bouwverg. 08.08.1912), doss. 75176 (bouwverg. 20.10.1913), doss. 116627/5286 (bouwverg. 08.02.1962), doss. 118844/5956 (bouwverg. 26.11.1964), doss. 124277/7793 (bouwverg. 09.01.1976).

  • LAHAYE P.J., Alles gaat voorbij…maar de kerk blijft staan. Een boek over de opkomst, groei, bloei, ondergang en wederopstanding van verenigingen, scholen, kloosters, bekende figuren...in de Sint Jacobswijk te Leuven, Leuven, 2002, p. 17-18.
  • PEETERS M., Gids voor oud Leuven, Antwerpen, 1983, p. 37-38, 118-121, 188-189, 242.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling, deel 5, Leuven, 1989, p. 70-75, 92-95, 100-102.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Op de Westhelling en langs de Vesten, deel 6, Leuven, 1990, p. 118-126.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 218-219, 495-496.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Relaties

maakt deel uit van Leuven

Leuven (Leuven)

omvat Arbeiderswoningen

Kapucijnenvoer 171-181, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Bel-etagewoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Kapucijnenvoer 235, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Brouwerij

Kapucijnenvoer 5, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Eclectische bel-etagewoningen

Kapucijnenvoer 88-90, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Eclectische stadswoning

Kapucijnenvoer 92, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Eclectische stadswoning van 1912

Kapucijnenvoer 149, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Gebouw met 22 sociale appartementen

Adolphe Bastinstraat 1, 2, Kapucijnenvoer 116-120, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Kapucijnenvoer 18, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekwoningen

Redingenstraat 118, Kapucijnenvoer 243, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Kankerinstituut

Kapucijnenvoer 33, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Klooster van de maricolen

Kapucijnenvoer 32, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Modernistisch woonhuis van professor Van der Mueren

Kapucijnenvoer 46, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Modernistische rijwoning

Kapucijnenvoer 56, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Modernistische stadswoning

Kapucijnenvoer 219, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis van 1908

Kapucijnenvoer 86, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Neoclassicistische arbeiderswoningen

Kapucijnenvoer 62-64, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Neogotische stadswoning met puntgevel

Kapucijnenvoer 26, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat School Grasmushof en portierswoning

Kapucijnenvoer 48, Grasmushof 1-5, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35, Kapucijnenvoer 37, Kapucijnenvoer 47, Minderbroedersstraat 12,...

omvat Stadswoning naar ontwerp van F. Vandendael

Kapucijnenvoer 34, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Kapucijnenvoer 207-213, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Kapucijnenvoer 153-159, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Kapucijnenvoer 143-147, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen naar ontwerp van J. Gustenhoven

Kapucijnenvoer 94-98, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen ontworpen door O. Devos

Kapucijnenvoer 100-104, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen van 1935

Kapucijnenvoer 36-38, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Standbeeld van Sylvain Van de Weyer

Kapucijnenvoer zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stedelijk Slachthuis

Kapucijnenvoer 112-114, Slachthuislaan 1, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stedelijke kruidtuin

Kapucijnenvoer 30, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Twee stadswoningen van 1938

Kapucijnenvoer 52-54, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Woning Goffaerts

Kapucijnenvoer 22, Leuven (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.