Teksten van Arbeiderswoningen, Blauwputgang

Blauwputgang (2009)

Twee reeksen arbeidershuisjes (nummers 1-11) die dateren van rond 1850 en opgetrokken werden met twee bouwlagen en telkens twee travee├źn, de deurtravee blind in de bovenbouw. Nummers 1-4 en 9-11 zijn afgedekt door pannen lessenaarsdaken; nummers 5-8 zijn opgevat als rug aan rug huizen, onder een pannen zadeldak. De deels verankerde bakstenen gevels zijn, behalve bij de recent gerenoveerde nummers 1-4, witgekalkt boven een gepikte plint en afgelijnd door zinken gootlijsten onder een licht overkragende dakrand. De rechthoekige, al dan niet gekoppelde deuren en de vensters zijn voorzien van - deels vernieuwde - houten bovendorpels en arduinen benedendorpels of lekdrempels.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Cel Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier Blauwputgang/Diestsestraat nummer 215 (Ministerieel Besluit Stadsgezicht 23.07.1989).
  • DE COOMAN M., De Leuvense gangen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 1980, p. 47-50.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Arbeiderswoningen, Blauwputgang [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128701 (geraadpleegd op 13-05-2021)


Blauwputgang (1971)

Pittoresk ensemble van lage, witgekalkte huisjes uit 18de en 19de eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Arbeiderswoningen, Blauwputgang [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128700 (geraadpleegd op 13-05-2021)