erfgoedobject

Schranshoeven

bouwkundig element
ID
12547
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12547

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schranshoeven
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Op hoek met Groenstraat gelegen hoeven met een met gras begroeid en beboomd domein, binnen gedeeltelijk bewaarde omwatering (noordoostelijk gedeelte bewaard).

Noordelijke hoeve (nok loodrecht op de straat) met woonhuis en omgevormde stallingen, uit de tweede helft van de 19de en het derde kwart van de 20ste eeuw, kern uit de 18de eeuw (?); onbewoonde zuidelijke hoeve (nok parallel aan de straat) met woonhuis en stallingen, uit de 18de (?) en de tweede helft van de 19de eeuw (?); langsschuur (nok parallel aan de straat) aan noordwestzijde, uit de 18de eeuw; bakhuis (nok parallel aan de straat) aan noordoostzijde, uit de 18de eeuw.

Vroeger zogenaamd Sconincx hoeve en bezit van de Sint-Baafsabdij van Gent. Reeds vermeld aan het einde van de 15de eeuw en brandde af in 1587.

Noordelijke hoeve met tot woning verbouwde stallingen. Bakstenen gebouw van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen met arduinen plint. Onderkelderde noordoostzijde van het woonhuis met rechthoekige keldermonden, waarboven aan opkamervensters in de noord- en oostgevel. Zuidelijke hoeve bestaande uit gecementeerd woonhuis van één bouwlaag onder afgewolfd dak (mechanische pannen) met vernieuwde rechthoekige muuropeningen. In het verlengde, bakstenen stalling onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Langsschuur aan rooilijn, onder wolfsdak (riet). Bakstenen gebouw van vijf traveeën met rechthoekige poorten en houten lateien. Aanbouwsel onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) aan oostgevel. Bakstenen bakhuisje tegen overblijfsel omwatering, onder zadeldak (Vlaamse pannen) met rondboogdeur. Achterpuntgevel met resten van muurvlechtingen en klein houten kozijn met luik.

  • JACOBS J., Onuitgegeven nota's.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schranshoeven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12547 (Geraadpleegd op )