erfgoedobject

Arbeiderswoningen Sint-Servatiusstraat

bouwkundig geheel
ID
125470
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125470

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd verbeterd beluik in 1931-1932 opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven. De eenzijdig bebouwde gang met elf woningen en poortgebouw (gesloopt) werd opgetrokken in het kader van krotopruiming.

Bouwgeschiedenis en context

De arbeiderswoningen in de Sint-Servatiusstraat (nummers 2-12) en het bijhorende poortgebouw aan de Tessenstraat (nummer 17, niet opgenomen in de afbakening) werden gebouwd in het kader van de krotopruiming in de jaren 1930. Onder impuls van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en de in 1927 opgerichte Nationale Bond ter Bestrijding van de Krotten, voerde de stad Leuven in samenwerking met de lokale bouwmaatschappijen en de Commissie voor Openbare Onderstand (C.O.O.) vanaf 1929 een actief beleid op het vlak van krotopruiming en vervangingsbouw. Andere wijken die in deze context werden gerealiseerd zijn de Adolphe Bastinwijk en de wijk aan de Tolhuizenstraat. Deze wijken worden allen getypeerd door een terugkeer naar negentiende-eeuwse opvattingen van arbeiderswijken met een relatief hoge dichtheid, in het geval van de Sint-Servatiuswijk een zogenaamd ‘verbeterd beluik’.

In 1929 verkocht de stad de oude Sint-Servatiusgang aan de Samenwerkende Maatschappij, met de bedoeling de bestaande krotwoningen af te breken en te vervangen door nieuwe, gezonde woningen. Nog in 1929 verlaten de bewoners hun huizen. Voor het ontwerp werden Lucien Spéder en J. Vanderveken aangesproken, die al in de jaren 1920 een aantal wijken realiseerden voor de Leuvense Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen. In 1930 werd het ontwerp van de nieuwe gang met elf woningen en een poortgebouw met vier appartementen goedgekeurd. De werken worden toegekend aan J. Vanderkriek uit Linden (Lubbeek). In 1931 werd het poortgebouw opgeleverd, in 1932 de woningen in de Sint-Servatiusstraat.

De andere zijde van de Sint-Servatiusstraat werd doorheen de jaren bebouwd met garages (niet opgenomen in de afbakening). Tussen 1987 en 1988 werd de gang naar de Ridderstraat toe door de maatschappij uitgebreid met een woonerf (niet opgenomen in de afbakening). In 2006 werd het poortgebouw gesloopt en vervangen door Driewerf-architecten. Ook de nummers 3 en 10 in de Sint-Servatiusstraat werden gerenoveerd.

Beschrijving

Smalle gang, bereikbaar via de poort in de Tessenstraat en eenzijdig bebouwd met in spiegelbeeld opgetrokken eenvoudige arbeiderswoningen. Enkelhuisjes van twee traveeën en twee bouwlagen onder aaneensluitende zadeldaken, gemarkeerd door rechthoekige deuren met afgeschuinde bovenhoeken en rechthoekige omlijste vensters. Kenmerkend zijn de decoratief toegepaste doorlopende betonnen lateien die deur- en raamomlijstingen verbinden (art deco getint).

Evaluatie

Door de sloop van het poortgebouw en de inplanting van garages ging de ensemblewaarde van het geheel deels verloren. De arbeiderswoningen op zich hebben hun erfgoedwaarde behouden als typisch voorbeeld van arbeiderswoningen uit de periode.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 242, Leuven, Sint-Servatiusgang en Fonteinstraat.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Patrimoniumdatabank
  • S.N. (1971): Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting Leuven, Leuven.

Bron     : -
Auteurs :  Van Herck, Karina
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoningen Sint-Servatiusstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125470 (Geraadpleegd op )