erfgoedobject

Sociale woonwijk van 1931

bouwkundig geheel
ID
125568
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125568

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met 48 arbeiderswoningen, van 1929 tot 1931 gerealiseerd door de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen (sinds 1958 Dendermondse Volkswoningen) aan de Pater De Smetlaan, naar ontwerp van stadsarchitect Ferdinand De Ruddere.

De bouwfase bestaat uit aaneengesloten woningrijen met een kleine groenstrook aan weerszijden van de Pater De Smetlaan en twee ensembles van vijf gekoppelde enkelhuizen met een kleine voortuin langs de Donckstraat, in een sobere baksteenbouw met tuit- en puntgevels.

Bouwgeschiedenis en situering

Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog maakte men in Dendermonde plannen om aan de rand van de stad wijken met goedkope arbeiderswoningen op te richten. In 1922-1923 realiseerde de Dienst der Verwoeste Gewesten een eerste project ten noordwesten van de stad, ten oosten van de Donkstraat: een wijk met 'halfbestendige woningen' naar ontwerp van stadsarchitect Ferdinand De Ruddere. In 1928 kocht de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen (sinds 1958 Dendermondse Volkswoningen) een terrein ten westen van de Donckstraat (Rood Kruisstraat, vanaf 1972 Pater De Smetlaan) voor de oprichting van 48 arbeiderswoningen. Ook deze werden ontworpen door stadsarchitect De Ruddere en tussen 1929 en 1931 gerealiseerd door Camiel Buydts, een aannemer uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Na de oorlog breidde de maatschappij de sociale woonwijk verder uit naar het westen.

Typering en beschrijving

De bouwfase van 1928-1931 omvat aaneengesloten woningrijen met een kleine groenstrook aan weerszijden van de Pater De Smetlaan (1-37 en 2-38) en twee ensembles van vijf gekoppelde enkelhuizen met een kleine voortuin, aan de westzijde van de Donckstraat (43-61). De architectuur bestaat uit een sobere baksteenbouw van twee bouwlagen en twee traveeën volgens spiegelbeeldschema onder doorlopend pannen en kunstleien schilddak, onderbroken door hoger opgaande tuit- en puntgevels, en licht uitspringend in de Pater De Smetlaan (centraal) en in de Donckstraat 47 en 57. Het parement wordt verlevendigd door decoratief metselwerk. Vensters en voordeuren zijn rechthoekig, de voordeur onder een betonnen kroonlijst op bakstenen consoles met beglaasd bovenlicht. De woningen telden oorspronkelijk zes woonvertrekken.

Evaluatie

De bouwfase van 1928-1931 heeft een architecturale en stedenbouwkundige waarde als representatief voorbeeld van de rijen arbeiderswoningen die vanaf de tweede helft van de jaren twintig opgetrokken werden als sociale woningbouw. De naburige tuinwijk van de Dienst der Verwoeste Gewesten en de naoorlogse volkswijk verhogen de contextwaarde. Bepalend voor de erfgoedwaarde is de homogene architectuur (schaal, vorm en materiaalgebruik).

  • BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, onuitgegeven werkdocumenten.
  • L’Habitation à Bon Marché 1929, 2, z.p.; 1929, 4, 78.

Bron     : -
Auteurs :  Duchêne, Helena, Vandeweghe, Evert, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Sociale woonwijk ontworpen door Emmanuel Hiel

  • Is deel van
    Dendermonde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale woonwijk van 1931 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125568 (Geraadpleegd op )