Teksten van Sociale woonwijk van 1931

Sociale woonwijk van 1931 ()

Straat met 48 arbeiderswoningen, van 1929 tot 1931 gerealiseerd door de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen (sinds 1958 Dendermondse Volkswoningen) aan de Pater De Smetlaan, naar ontwerp van stadsarchitect Ferdinand De Ruddere.

De bouwfase bestaat uit aaneengesloten woningrijen met een kleine groenstrook aan weerszijden van de Pater De Smetlaan en twee ensembles van vijf gekoppelde enkelhuizen met een kleine voortuin langs de Donckstraat, in een sobere baksteenbouw met tuit- en puntgevels.

Bouwgeschiedenis en situering

Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog maakte men in Dendermonde plannen om aan de rand van de stad wijken met goedkope arbeiderswoningen op te richten. In 1922-1923 realiseerde de Dienst der Verwoeste Gewesten een eerste project ten noordwesten van de stad, ten oosten van de Donkstraat: een wijk met 'halfbestendige woningen' naar ontwerp van stadsarchitect Ferdinand De Ruddere. In 1928 kocht de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen (sinds 1958 Dendermondse Volkswoningen) een terrein ten westen van de Donckstraat (Rood Kruisstraat, vanaf 1972 Pater De Smetlaan) voor de oprichting van 48 arbeiderswoningen. Ook deze werden ontworpen door stadsarchitect De Ruddere en tussen 1929 en 1931 gerealiseerd door Camiel Buydts, een aannemer uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Na de oorlog breidde de maatschappij de sociale woonwijk verder uit naar het westen.

Typering en beschrijving

De bouwfase van 1928-1931 omvat aaneengesloten woningrijen met een kleine groenstrook aan weerszijden van de Pater De Smetlaan (1-37 en 2-38) en twee ensembles van vijf gekoppelde enkelhuizen met een kleine voortuin, aan de westzijde van de Donckstraat (43-61). De architectuur bestaat uit een sobere baksteenbouw van twee bouwlagen en twee traveeën volgens spiegelbeeldschema onder doorlopend pannen en kunstleien schilddak, onderbroken door hoger opgaande tuit- en puntgevels, en licht uitspringend in de Pater De Smetlaan (centraal) en in de Donckstraat 47 en 57. Het parement wordt verlevendigd door decoratief metselwerk. Vensters en voordeuren zijn rechthoekig, de voordeur onder een betonnen kroonlijst op bakstenen consoles met beglaasd bovenlicht. De woningen telden oorspronkelijk zes woonvertrekken.

Evaluatie

De bouwfase van 1928-1931 heeft een architecturale en stedenbouwkundige waarde als representatief voorbeeld van de rijen arbeiderswoningen die vanaf de tweede helft van de jaren twintig opgetrokken werden als sociale woningbouw. De naburige tuinwijk van de Dienst der Verwoeste Gewesten en de naoorlogse volkswijk verhogen de contextwaarde. Bepalend voor de erfgoedwaarde is de homogene architectuur (schaal, vorm en materiaalgebruik).

  • BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, onuitgegeven werkdocumenten.
  • L’Habitation à Bon Marché 1929, 2, z.p.; 1929, 4, 78.

Bron: -
Auteurs:  Duchêne, Helena, Vandeweghe, Evert, Verbeeck, Mieke
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Duchêne, Helena; Vandeweghe, Evert; Verbeeck, Mieke: Sociale woonwijk van 1931 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/185509 (geraadpleegd op )


Tuinwijk ontworpen in 1928 door Fernand De Ruddere ()

Tuinwijkwoningen, aan weerszij van de Pater De Smetlaan (nummers 1-37 en 2-38) haaks uitgevend op de Donckstraat en twee ensembles van vijf gekoppelde enkelhuizen met kleine voortuin ingeplant aan de westzijde van de Donckstraat (nummer 43-61) nabij de Noordlaan. Gebouwd door de in 1928 opgerichte "Dendermondsche Maatschappij voor Goedkope Woningen" naar een ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere (Dendermonde) van 1928 en uitgevoerd door aannemer Camiel Buydts (Sint-Gillis-bij-Dendermonde). Ontworpen als een een geheel van 48 werkmanswoningen en zes woonvertrekken in de Donckstraat en Pater De Smetlaan, de vroegere Rood Kruisstraat. Gerealiseerd tussen 1929 en 1931.

Aaneengesloten woningrijen met kleine groenstrook, van twee bouwlagen en twee traveeën volgens spiegelbeeldschema. Sobere baksteenbouw onder doorlopend pannen en kunstleien schilddak, onderbroken door hoger opgaande tuit- en puntgevels; centraal licht uitspringend in de Pater De Smetlaan en in de Donckstraat uitspringend bij nummer 47 en 57. Parament verlevendigd door decoratief metselwerk. Rechthoekige vensters. Dito voordeur onder betonnen(?) kroonlijst op bakstenen consoles, met beglaasd bovenlicht.


Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Duchêne, Helena; Verbeeck, Mieke: Sociale woonwijk van 1931 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/129167 (geraadpleegd op )