Jan Bouckaertstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Waregem
Straat Jan Bouckaertstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat in het centrum van Waregem, lopend van het kruispunt van de Zultseweg, de Churchilllaan en de Keukeldam naar de Putmanstraat. De straatnaam is een eerbetoon aan Jan Bouckaert die van 1904 tot 1922 burgemeester was van Waregem.

Van oudsher bevindt zich hier een open gebied rond de Gaverbeek. Slechts een deel van het huidige tracé, het meest westelijke, bestaat al op oudere historische kaarten; het volledige tracé komt vermoedelijk tot stand in het begin van de 20ste eeuw. Heden vrij brede straat met wegdek van betonplaten. De bebouwing, volledig gericht op bewoning, dateert uit de tweede helft van de 20ste eeuw en bestaat ook uit enkele nieuwbouwwoningen. Bovendien zijn er nog verschillende onbebouwde percelen. Vrij riante villa's met grote achterliggende tuinen, afgebakend door de Gaverbeek. Tevens meer bescheiden vrijstaande woningen in tuin op de overgang naar de Putmanstraat.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waregem

Waregem (Waregem)

omvat Architectenwoning

Jan Bouckaertstraat 8, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.