erfgoedobject

Sociale woonwijk 't Keur

bouwkundig geheel
ID
125909
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125909

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tuinwijk 't Keur
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Woonwijk, van 1955 tot 1960 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Volkswoningen naar ontwerp van architect Emmanuel Hiel (Dendermonde). De wijk vormt de aanzet voor de ruimere wijk ’t Keur.

Zowel qua aanleg als architectuur betreft het een typische naoorlogse volkswijk van gekoppelde huizen in baksteentraditionalisme, met omhaagde voor- en achtertuinen.

Bouwgeschiedenis en situering

Van 1955 tot 1960 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Volkswoningen 175 woningen naar ontwerp van architect Emmanuel Hiel (Dendermonde). De uitvoering was in handen van aannemer Etienne De Smet. De plechtig inhuldiging vond plaats op 1 oktober 1960 in aanwezigheid van Minister van Volksgezondheid en van het Gezin Paul Meyers en Minister van Openbare Werken en van Wederopbouw Omer Van Audenhove (zie gevelsteen en gedenkplaat). In 2013 werden de woningen aan de Ommegancklaan 60-82 gesloopt.

Deze woningen bevinden zich ten westen van de kerk Sint-Jozef Arbeider aan de Ommegancklaan (1967-1970) en vormden de aanzet tot de ruimere wijk "'t Keur", met ook sociale woningen rond de Kolveniersstraat (1958), de Clement Leybaertstraat (1975), de Tinnenpotstraat (1968-1978) en ten zuiden van de Blauwe Steenstraat (1980-1983).

Typering en beschrijving

De woningen zijn gegroepeerd per twee, vier, zes, acht of tien volgens spiegelbeeldschema, met deels omhaagde voor- en achtertuintjes en een beboomd plein. Het betreft woningen van twee bouwlagen in baksteentraditionalisme met lijstgevel of vooruitspringende puntgevel, onder kunstleien zadeldaken, met decoratief metselwerk in de voorgevels, rechthoekige vensteropeningen en rondboogvormige voordeuren met dito druiplijst. Tot op heden behield deze wijk haar uniform voorkomen met rood bakstenen parement.

Evaluatie

Het bouwkundig geheel ’t Keur heeft een architecturale en stedenbouwkundige waarde als representatief voorbeeld van een naoorlogse volkswijk. De aanwezigheid van de kerk Sint-Jozef Arbeider en latere sociale woonwijken in de directe omgeving verleent de wijk contextwaarde. Bepalende erfgoedelementen zijn de omhaagde voortuinen en de homogene architectuur (zowel qua schaal, silhouet als materialiteit).

  • Stadsarchief Dendermonde, Bouwaanvragen, Vol. 28-97 & 29-5.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 4070, Dendermonde, Keur.
  • BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, onuitgegeven werkdocumenten.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 89.

Bron     : -
Auteurs :  Duchêne, Helena, Vandeweghe, Evert, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale woonwijk 't Keur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125909 (Geraadpleegd op 12-06-2021)