Abdijstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Abdijstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat in het noorden van Desselgem. De straat vertrekt van het kruispunt met de Ter Lindenstraat en Hooistraat, loopt in noordelijke richting naar de Leie toe en daarna in westelijke richting, evenwijdig met de Leie, tot Desselgem-Trakel. De straat is genoemd naar de Gentse Sint-Pietersabdij, die vanaf de 10de eeuw de grootste tiendheffer in Desselgem, Beveren-Leie en Desselgem is. Deze benaming, wordt toegekend bij de algemene herschikking van de straatnamen van Waregem in 1990; voorheen zogenaamd Broekstraat, wat volgens De Flou voor het eerst vermeld wordt in 1546.

Eerste weergave van de straat op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques, en op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën. De straat loopt door in westelijke richting tot aan het "Munkenhof" want de Leie was toen meer noordelijk gelegen; weergave van enkele verspreid gelegen hoeves aan de zuidzijde van de straat. Op de kaart van 1675 wordt de straat doorsneden door een beek (in 1911 vermeld als de Nieuw Ezelbeek). Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de Leybroek Straete"; afbeelding van verspreid gelegen hoevebebouwing aan weerszijden van de straat. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat deels weergegeven als "chemin particulier" en deels als een gedeelte van de "Terlinden Straet" met als aanduiding "Chemin n° 21" en omschrijving "Chemin de la Lys au hameau Straete". De straat loopt vanaf het begin van de 20ste eeuw niet meer door tot het "Munkenhof", zie kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1911). De kanalisatie van de Leie in de tweede helft van de jaren 1970 en in het begin van de jaren 1980 zorgt ervoor dat de straat opnieuw wordt ingekort en eindigt tegenaan de Leie.

Landelijke straat met geasfalteerd wegdek. Verspreid gelegen bebouwing, onder meer enkele (vlas)schuren. Vlasschuren gelegen links en achter woning nr. 11. Volgens het kadaster wordt in 1940 de vlasschuur aan de straatkant opgetrokken in opdracht van vlaskoopman Alfons Harinck en in 1951-1952 de dieper gelegen vlasschuur door de familie Harinck. Bakstenen vlasschuren onder golfplaten zadeldaken (nok loodrecht op de straat). Vlasschuur links van nr. 11 met centrale rechthoekige poortopening (vernieuwde poort) en bovenliggende, bakstenen heiligennis met kruisbekroning. Achtergevel van de vlasschuur achter nr. 11 met drie steunberen. Nr. 32, loodrecht op de straat gelegen dwarsschuur, behorend tot een thans verdwenen hoeve, volgens het kadaster opgetrokken in 1944. Verankerde baksteenbouw onder een overkragend, pannen zadeldak. Noordoostgevel met centrale doorrit, lagere aanbouw onder pannen lessenaarsdak en rechthoekige openingen onder betonnen lateien.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1940/9, 1944/1, 1951/12.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • COOREVITS S., DECLERCQ E., Vensters op het Verleden, Erfgoedwandelingen in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, 2008, p. 46.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1921, Deel II, kolommen 834-835.
  • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.
  • NOLF M., Waregem binnenste buiten, 12, in De Gavergids, jg. 12, 2005, p. 30.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.