Albrecht Rodenbachwijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Albrecht Rodenbachwijk

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat in het centrum van Desselgem, gelegen ten zuidoosten van het centrum. De straat vertrekt van de Meierie en loopt in noordoostelijke richting naar de Kleine Driesstraat/Haakstraat. Halverwege bevinden zich aan weerszijden van de straat twee bredere straattracés. De straat is genoemd naar Albrecht Rodenbach (1856-1880), Vlaams schrijver en symbool van de Vlaamse beweging.

In 1956-1957 start huisvestingsmaatschappij Mijn Huis ten oosten van de Meierie een klein inbreidingsproject bestaande uit 34 woningen ontworpen door architect Louis Kindt uit Kortrijk (bouwaanvraag van 1954). Na het overlijden van architect Kindt volgt architect Jean Demeere uit Kortrijk de werken verder op. Deze worden aangevat midden 1956 en in de zomer van 1957 worden de eerste woningen betrokken, nog voor de straat is aangelegd. Negen groepen van twee, vier of zes gekoppelde woningen worden ingeplant rond twee langwerpige groene pleintjes. De woningen krijgen een logische planindeling en een minimale inrichting zonder badkamer en met in de kleine keuken enkel een gootsteen met onderkast. Een gedeelte van de woningen wordt verkocht (ongeveer één derde behoort in 2007 nog tot het huurpatrimonium van Mijn Huis).

Korte straat met wegdek van betonplaten. Ter hoogte van de twee pleinen dwars op het hoofdtracé bevindt zich de kleinschalige woonwijk van 1956-1957. Per twee, vier of zes gekoppelde woningen met voortuintjes. Woningen van twee bouwlagen en twee traveeën met een eenvoudige en sobere vormgeving. Baksteenbouw onder doorlopende, pannen zadeldaken. Rechthoekige openingen onder strek, bakstenen omlijstingen op de begane grond.

  • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, 2007, p. 51-52.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.