Alsteen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Alsteen

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Straat in het noordoosten van Desselgem, ten noordoosten van het centrum gelegen. Doodlopende zijstraat van de Zilverbergstraat. Straat genoemd naar een stuk land te Desselgem dat aan Aelsteen-dienst (leendienst) was onderworpen. Deze rentegronden zijn genoemd naar de persoon Alsteen, de eerste laat die in de 13de eeuw een aantal percelen in rente nam. Het land "den aelsteen" en de "dienst van aelsteen" worden beiden volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1570. Het straattracé wordt samen met dat van de ten zuiden gelegen Baneik, aangelegd in de tweede helft van de jaren 1970. Rond 1977 worden aan de straten in opdracht van huisvestingsmaatschappij Mijn Huis in twee fases respectievelijk 32 en 24 woningen gebouwd naar ontwerp van de Waregemse architect Lode Duthoy. Korte, doodlopende straat met pijpenkoppen; geasfalteerd wegdek.

  • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, 2007, p. 67.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914, Deel I, kolom 85.
  • VANTHUYNE K., Toponymie van Desselgem tot circa 1790, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979-1980, p. 7-8.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

omvat Onze-Lieve-Vrouwekapel

Alsteen zonder nummer, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.