Kwadestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Kwadestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat ten zuidoosten van het centrum van Desselgem. De straat vertrekt van de Gentseweg en loopt in zuidoostelijke richting naar de Waregemstraat. De straat is genoemd naar de percelen grond genaamd de "Quade driesschen" of het stuk land "Quade vierendeel" te Desselgem, volgens De Flou beiden voor het eerst vermeld in 1570. De straatnaam verwijst tevens naar de mindere kwaliteit van het wegdek van de straat.

De "Kwade straet" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1570. De straat wordt voor het eerst afgebeeld op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques. De figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, geeft "de quaede straete" weer met verspreid gelegen hoevebebouwing. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de quaede straete"; weergave van een viertal verspreid gelegen hoeves (nr. 12). Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat samen met de Leemputstraat weergegeven als "Kasteelstraet" of "Kwaede Straet" met als aanduiding "Chemin n° 5" en omschrijving "Chemin du hameau Straete à Deerlyck". Aangeduid op de Popp-kaart (1840-1850) als "Kasteel Straet". In de periode 1870-1910 bevindt herberg "De Boschstraat" of "De Kromme Spriet" zich aan de Kwadestraat (ter hoogte van nr. 44). In 1917 wordt tussen de Gentsteweg, de Waregemstraat en de Kwadestraat een vliegveld aangelegd. De bebouwing aan de straat neemt pas vanaf het einde van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw toe, zie kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1959-1961).

Landelijke straat met wegdek van betonplaten. Verspreid gelegen hoevebebouwing opklimmend tot de 18de eeuw (nr. 12) en woningen opklimmend tot het einde van de 19de eeuw. Nr. 69/ Wetstraat nrs. 3-5, éénlaagse volumes op de hoek met de Wetstraat, volgens het kadaster gebouwd in 1896 door de Kortrijkse nijveraar Karel Vande Venne en de weduwe en kinderen van de Harelbeekse handelaar Alberik Gheysens. Nr. 69, voormalige herberg "De Wet" (tot 1945); lage hoekwoning onder pannen zadeldak met trapgevel aan de kant van de Kwadestraat; vernieuwd gevelparement en schrijnwerk. Voorts aanwezigheid van voormalige vlasserswoningen. Nr. 91, voormalige vlasserswoning volgens het kadaster gebouwd in 1926 door vlashandelaar Richard Deketele. Vrijstaande woning voorafgegaan door een verhard voortuintje, afgezet door een lage, bakstenen muur met ijzeren hek. Rode baksteenbouw onder pannen zadeldak; gebruik van gele baksteen voor de tandfriezen en de strekken boven de getoogde openingen (vernieuwd houtwerk).

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1900/6, 1926/43.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten Popp, Arrondisssement Kortrijk, nr. 205: Desselgem, 1840-1850.
 • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
 • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
 • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • ALGOET G., Vliegvelden in Desselgem, in De Gaverstreke, jg. 27, 1999, p. 506-507.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1928, Deel VIII, kolommen 1042, 1079, 1091.
 • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen, Een tijdskroniek (deel 2), in De Gaverstreke, jg. 34, 2006, p. 176-178.
 • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen (3), in De Gaverstreke, 2007, p. 191.
 • VANTHUYNE K., Toponymie van Desselgem tot circa 1790, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979-1980, p. 133-134.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

omvat Hoeve

Kwadestraat 12, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.