Leemputstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Leemputstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat in het zuiden van Desselgem. De straat vertrekt vanaf de Waregemstraat en loopt in zuidelijke richting naar de grens met de gemeente Deerlijk, waar de straat wordt voortgezet als de Evangelieboomstraat. Straat genoemd naar De Leemputten, een landerij te Desselgem waarvan de benaming is overgenomen voor de omliggende wijk; de bodem in de wijk is zwaar, nat en leemhoudend.

Circa 1000-1150 locatie van het goed "Ter Keijsere" (nr. 93), ontstaan bij de ontginning van het Methelawoud, een groot eikenbos dat bijna het volledige grondgebied van Desselgem innam. De "leenputstraete" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1474. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, loopt de weg van de Kleine Heerweg naar "de Evangelie boom" (kruispunt met de Knokstraat); weergave in 1620 van enkele verspreid gelegen hoeves. Zelfde situatie op de figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid, opgemaakt door pastoor Gudwaldus van der Mariën in 1675. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de quaede straete te Lebbeke" (ten noorden van de huidige Meelstraat) en "straete van den Evangelie boom naer den Cruysstraete te Lebbeke" (ten zuiden van de huidige Meelstraat). In 1838-1839 wordt spoorweg Gent-Kortrijk aangelegd (registratie in het kadaster in 1839), die de straat kruist ten noorden van de huidige Meelstraat/Wedagestraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat samen met de huidige Kwadestraat weergegeven als "Kasteelstraet" of "Kwaede Straet" met als aanduiding "Chemin n° 5" en omschrijving "Chemin du hameau Straete à Deerlyck". Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er Duitse soldaten ingekwartierd op het goed "Ter Keijsere". De kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1959-1961) geeft nog steeds verspreide hoevebebouwing weer en duidt herberg "De Krekel" aan bij het kruispunt met de Waregemstraat. Bij de elektrificatie van de spoorlijn Gent-Kortrijk in de late jaren 1970 wordt ook de spoorwegviaduct gebouwd.

Landelijke straat met wegdek van betonplaten (geasfalteerd wegdek op de spoorwegbrug). Straat met verspreide hoevebebouwing uit de 18de en de 19de eeuw, doch met oudere sites (nr. 27, nr. 40 en nr. 93).

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1839/2.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten Popp, Arrondisssement Kortrijk, nr. 205: Desselgem, 1840-1850.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1929, Deel IX, kolommen 411, 415-417.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

omvat Hoeve

Leemputstraat 27, Waregem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Leemputstraat 40, Waregem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Ter Keijsere

Leemputstraat 93, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.