Leopold III-laan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Leopold III-laan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat ten oosten van de dorpskern van Desselgem. De straat vertrekt van de Nieuwstraat en loopt in zuidelijke richting naar de Kasteelstraat. De straat is genoemd naar Leopold III (1901-1983), koning van België in de periode 1934-1951. Eerste weergave van een wegel op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de wegel weergegeven als "Lammeraer" / "'t Venneke" / "Wackenmarktweg Nachtwakersvlugt" met als aanduiding "Sentier n° 32" en omschrijving "Sentier du hameau Spriet sur la chaussée de Courtrai conduisant aux chemins dites: Plaetsaerdeweg & Opstalstraet". Het weggetje blijft onbebouwd tot het midden van de 20ste eeuw. In 1949 koopt de huisvestingsmaatschappij Mijn Huis gronden tussen de Nieuwstraat en Kasteelstraat. De bestaande wegel tussen deze twee straten wordt aangelegd als een nieuwe verbindingsweg, waarvoor de gemeente en de staat de kosten delen. Aan de oostzijde van de nieuwe straat laat de huisvestingsmaatschappij drie blokken van zes woningen optrekken, die deel uitmaken van een woonwijk van 30 goedkope woningen aan de Nieuwstraat (zie nummers 154-164), Kasteelstraat en Leopold III-laan. De woningen worden opgetrokken in 1950 naar de ontwerpplannen van architecten Louis Kindt en Jacques Bekaert (bouwaanvraag van 1949). De woningen aan de Leopold III-laan beschikken, in tegenstelling tot de overige woningen, over drie slaapkamers. In 1951 zijn alle woningen in gebruik genomen.

Korte, rechte straat met wegdek van betonplaten. Aan de oostkant van de straat, drie gehelen van zes gekoppelde, sociale woningen met voortuintjes. Baksteenbouw van twee bouwlagen op een arduinen plint en onder een doorlopend pannen zadeldak. Eenvoudige rechthoekige openingen onder strek en/of met arduinen negkanten en sluitsteen. Deels bewaard houtwerk.

  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • STADSARCHIEF WAREGEM, Bouwvergunningen, URB/2003/291/22/P, 1949.
  • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, 2007, p. 42-43.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

omvat Onze-Lieve-Vrouwkapel

Leopold III-laan zonder nummer, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.