Pompoenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Pompoenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat ten zuidoosten van de dorpskern van Desselgem. De straat vertrekt vanaf de Liebaardstraat en loopt in noordoostelijke richting tot aan het kruispunt met de Kleine Nieuwstraat en de Georges Coornaertdreef. De oorsprong van de straatnaam is onduidelijk: mogelijk was er een herberg "De Pompoen" of is de straat genoemd naar de vroegere groentenwinkel op de hoek met de Liebaardstraat. Voorheen een klein aarden weggetje, een veldwegeltje genaamd de "Oudehaghewech", verwijzend naar een rentegrond van de Sint-Pietersabdij gelegen naast de weg. Het wegeltje wordt reeds weergegeven op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Pappotje" met als aanduiding "Sentier n° 33" en omschrijving "Sentier du hameau Straete au ruisseau Ezelbeke". Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1911) wordt langs het wegeltje nog steeds geen bebouwing weergegeven. In 1960 zijn een tiental (half)vrijstaande woningen gelegen. Volgens het kadaster wordt de huidige straat in 1960 aangelegd, samen met Ballingstraat, Boudewijn I-laan en Kleine Nieuwstraat. In 1963 wordt de gemeentelijke jongensschool (nr. 44) gebouwd aan de zuidzijde van de straat. De straat heet in die periode dan ook de "Schoolstraat". Bij de algemene herschikking van de straatnamen in 1990 krijgt de straat haar oude naam Pompoenstraat terug.

Rechte en korte straat met wegdek van betonplaten. De bebouwing aan de Pompoenstraat bestaat in hoofdzaak uit rijwoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Nr. 44, Stedelijke Basisschool Desselgem, volgens het kadaster gebouwd in 1963 in opdracht van de gemeente Desselgem. Geasfalteerde parking aan de straatkant. De school bestaat uit verschillende schoolvleugels, gelegen rondom een centrale speelplaats. Symmetrisch opgebouwde straatgevel met gevelbekleding van witte, lichtblauwe en gele steen. Centrale, geprononceerde toegang met daarboven het opschrift "STEDELIJKE BASISSCHOOL DESSELGEM" en het polychrome tafereel van Sint-Martinus en het gemeentewapen van Desselgem met de drie sleutels van de Sint-Pietersabdij. Boven de toegang zijn er drie vensters met witte en gele glasdallen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1960/10, 1963/5.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Vensters op het Verleden, Erfgoedwandelingen in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, 2008, p. 55.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., De Sint-Pietersheerlijkheid op Desselgem, Beveren, Waregem en Deerlijk, Het Munkenhof, in De Gaverstreke, jg. 5, 1977, p. 97.
  • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.
  • MEURIS P., De Waregemse straatnamen, Van monniken en meiers, in De Gavergids, jg. 1, maart 1994, nr. 4, p. 12.
  • NOLF M., Waregem binnenste buiten, 5, in De Gavergids, jg. 10, 2003, nr. 1, p. 25-26.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.