Vlaslaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Vlaslaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Desselgem. De straat vertrekt van de Kasteelstraat en loopt in oostelijke richting naar Alfred De Taeyelaan. De straatnaam verwijst naar de vlasnijverheid, die in de gemeente Desselgem in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw van groot belang was. De straat maakt deel uit van de Nieuwe Wijk, die voor het grootste gedeelte wordt aangelegd in 1965 (zie Alfred De Taeyelaan). De bebouwing aan de Vlaslaan wordt opgetrokken in een tweede fase: in 1971 dient de huisvestingsmaatschappij Mijn Huis een nieuwe bouwaanvraag in voor de uitbreiding van een bestaande wijk. De aanvraag heeft betrekking op twee eengezinswoningen, een bejaardencomplex met vijf kleine gelijkvloerse woongelegenheden en drie appartementsgebouwen, ontworpen naar de plannen van architect Frans Vaneeckhout uit Roeselare.

Korte straat met wegdek van betonplaten. Achter elkaar ingeplante, dwars op de straat appartementsgebouwen van 1971 met ruime groene tussenzones; geelbakstenen appartementsgebouwen van drie verdiepingen met elk vier woongelegenheden. Daarnaast drie woningtypes van 1971.

  • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, 2007, p. 66.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.