Zilverbergstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Zilverbergstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Desselgem. De straat vertrekt van de Nieuwstraat en loopt in zuidelijke richting naar de Gentseweg. Straat genoemd naar het leen en de heerlijkheid "Ten Zilverberge"; het leen wordt voor het eerst vermeld in 1458 en het foncier is gelegen in het verlengde van de Zilverbergstraat, net ten noorden van de Opstalstraat (zie Opstalstraat nr. 77).

Mogelijk reeds in de 10de of 11de eeuw ontstaat aan de oostzijde van de straat een hoeve, later genaamd de "Alsteenhoeve", de kernhofstede van de heerlijkheid Alsteen onder de Sint-Pietersheerlijkheid. De straat wordt voor het eerst weergegeven op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, is de bebouwing licht toegenomen. Aangeduid op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, als "de zilverbergh straete" (ten noorden van Desselgem-Dries) en "de quaede straete" (ten zuiden van Desselgem-Dries). Weergave in 1764 van een drietal woningen aan het eerste straatgedeelte en twee hoeves aan het zuidelijke straatgedeelte. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Zilverbergstraet" met als aanduiding "Chemin n° 13" en omschrijving "Chemin de la Ferme Migneau au hameau Dries à la rencontre du chemin dit Kwaedestraet". De naam Zilverbergstraat wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1846. Op de Popp-kaart (1840-1850) wordt het straatgedeelte ten noorden van de Desselgem-Dries aangeduid als "Zilverberg Straet", het straatgedeelte ten zuiden van Desselgem-Dries maakt deel uit van de "Kasteel Straet". Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1898) wordt op de hoek met de huidige Nieuwstraat een kapel weergegeven, die vermoedelijk bij het goed "Ten Zilverberge" hoort (vermoedelijk verdwenen in het derde kwart van de 20ste eeuw). Op de kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1993) is de bebouwing sterk toegenomen met vrijstaande woningen.

Straat deels met geasfalteerd wegdek en deels met wegdek van betonplaten. Uitgezonderd enkele sterk verbouwde volumes, voornamelijk halfopen en vrijstaande villabebouwing van het einde van de 20ste eeuw.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten Popp, Arrondisssement Kortrijk, nr. 205: Desselgem, 1840-1850.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Van woonsteden en mensen in Desselgem, 7. Het Goed Ten Zilverberge, in De Gaverstreke, jg. 18, 1990, p. 296-299.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Verdwenen hofsteden in Beveren en Desselgem, in De Gaverstreke, 17, 1989, p. 192-203.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1938, Deel XVIII, kolom. 504.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

omvat Hoeve

Zilverbergstraat 100, Waregem (West-Vlaanderen)

omvat Zwingelarij

Zilverbergstraat 80, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.