Steenbrugsestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Steenbrugsestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte uitvalsweg vanuit het centrum van Loppem in noordoostelijke richting lopend naar Sint-Michiels (zie Brugge), waar de weg wordt verdergezet als Heidelbergstraat, en naar Steenbrugge (zie Brugge, Assebroek).

Belangrijke verbindingsweg tussen Loppem en Brugge. De grens met Sint-Michiels wordt gemarkeerd door de spoorlijn Brugge-Torhout, in gebruik sedert 1846. Het laatste stuk tussen de spoorweg en de viaduct van de autosnelweg Brugge-Kortrijk (E403/A17) ligt tot 1971 op grondgebied Loppem.

Deeluitmakend van de N309 die het tracé volgt van de oude verbindingsweg vanuit Brugge via de Heidelbergstraat (op grondgebied Brugge, Sint-Michiels) de Steenbrugsestraat, Stationsstraat en Heidelbergstraat naar het gehucht en de afspanning zogenaamd *"Heidelberg", (Torhoutsesteenweg nummer 26). Maakt voor de aanleg van de Torhoutsesteenweg tussen 1751 en 1754 gedeeltelijk deel uit van de "Iperwegh" (zie Oude Ieperweg en Torhoutsesteenweg), een aloude verbindingsweg tussen Brugge en Ieper via Torhout, afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601).

Oorspronkelijk als dijk opgeworpen tussen de belendende, lager gelegen landen. Na de aanleg van de Torhoutsesteenweg tussen 1751 en 1754 wil het Brugse Vrije van daaruit over Loppem en Sint-Michiels een rechte verbinding maken met de toenmalige Kortrijkse Steenweg, de huidige Baron Ruzettelaan (zie Brugge, Assebroek). De werken starten in 1778 en worden op grondgebied Loppem met enige vertraging pas in 1787 afgewerkt. Aan de ingang van het dorp wordt een tolbareel geplaatst. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) beschreven als "Route de Heydelberg à Lophem" en afgebeeld met schaarse bebouwing.

De viaduct van de autosnelweg Oostende-Brussel (E40/A10) markeert tevens de grens tussen de bebouwde kom en het landelijk gebied. Woonstraat met in de bebouwde kom rijhuizen. Vrijstaande en halfvrijstaande woningen uit de 20ste eeuw. Het begin van de straat wordt gemarkeerd door een afsplitsing met parkeerstrook. Nummers 31, 91 en 95 zijn typische woningen uit het interbellum, nummer 95 heeft nog bewaard schrijnwerk. Beeldbepalende en dominerende aanwezigheid van het kasteeldomein met het *"Kasteel van Loppem" en *kasteelpark (zie nummer 26A, 26B en 28) beschermd respectievelijk als monument en als landschap, bij M.B. van M.B. van 27/05/1985.

Beperkte landelijke bewoning, onder meer de historische hoeve zogenaamd *"Evershof" (zie nummer 30) met 17de-eeuwse kern. Het achterin gelegen nummer 49, oorspronkelijk een tweewoonst, staat op het primitief kadaster (circa 1830) maar is naar verluidt circa 1900 herbouwd. De lage tweewoonst nummers 32-34 heeft vernieuwde muuropeningen.

In de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001) is te zien dat de straat gedeeltelijk grenst aan de relictzone "Kasteelparken en bosgebied Oostkamp" en aan de ankerplaats "Kasteel van Loppem en hof van Breda". Het "Kasteel van Loppem" is opgenomen als puntrelict binnen de relictzone en de ankerplaats.

  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnr. W/00596, W/01059, W/01821.
  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
  • BONDUEL L., Het Zedelgem, Veldegem, Loppem en Aartrijke van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens, Brugge, 1983, p. 99.
  • BONDUEL P., Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, 1992, p. 90.
  • SOMERS R., Een historische wandeling in de Loppemse dorpskom. Handleiding voor de gidsen, OMD 14 september 2003, Zedelgem, p. 33-34.
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 145-147.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Loppem

Loppem (Zedelgem)

omvat Burgerhuis

Steenbrugsestraat 85, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met magazijn Ons Genoegen

Steenbrugsestraat 91A, 93, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Steenbrugsestraat 51-53, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve De Kelle

Steenbrugsestraat 45, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Evershof

Steenbrugsestraat 30, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Jachtopzienerswoning

Steenbrugsestraat 24, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Kasteeldomein van Loppem

Steenbrugsestraat 22, 26, 26A-B, 28, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Kosterswoning

Steenbrugsestraat 10, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Modernistische woning

Steenbrugsestraat 6, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.