Hoogveld

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Veldegem
Straat Hoogveld

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bestaat uit een drietal doodlopende straten rond het kasteeldomein "Hoogveld" (zie nummer 4) in de oosthoek van Veldegem. Twee doodlopende straatdelen, enerzijds vanaf de Ruddervoordsestraat en anderzijds vanaf de Koningin Astridstraat. Deze twee delen zijn resten van een voormalige ontginningsdreef langs de toenmalige grens met Ruddervoorde (zie Oostkamp), zoals blijkt uit een kaart van Zedelgem, in 1917 opgemaakt door de Duitse bezetter. Meer oostwaarts volgt een derde wegdeel het tracé van de Langendijkbeek deels langs en deels over de grens met Ruddervoorde en loopt aldaar, via een bocht, dood tegen de autostrade Brugge-Kortrijk (A17).

Gelegen in een groene omgeving bestaande uit het kasteeldomein omgeven door een park, bosjes en weilanden. Schaarse, verspreide en achterin gelegen landelijke bewoning vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. Nummer 2 is een achterin gelegen woning van circa 1900, toegankelijk via een bekiezelde weg. Dubbelhuis in roodbruine, verankerde baksteen onder zadeldak (mechanische pannen), gecementeerde zijgevel met imitatievoegen, segmentboogvormige muuropeningen aan de voorgevel met strekken in wit- en groengeglazuurde bakstenen.

  • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 69-76.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veldegem

Veldegem (Zedelgem)

omvat Hovenierswoning Tuinhuys

Hoogveld 8, Zedelgem (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel Hoogveld

Hoogveld 4, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.