erfgoedobject

Arbeiderswoningen in steeg

bouwkundig element
ID
12631
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12631

Juridische gevolgen

Beschrijving

Steeg met in serie gebouwde arbeiderhuisjes volgens repeterend schema; twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak (uit het vierde kwart van de 19de eeuw?). Zwarte bakstenen lijstgevels met als enige versiering een tandlijst tussen de verdiepingen en onder de daklijst. Licht getoogde muuropeningen.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1985

Aanvullende informatie

De arbeiderswoning met huisnummer 67, die oorspronkelijk eveneens deel uitmaakte van de steeg, werd verbouwd en heeft geen erfgoedwaarde meer.

Auteurs : Jacobs, Els
Datum: 01-08-2019

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Hoekhuis

  • Is deel van
    Bassinstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoningen in steeg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12631 (Geraadpleegd op 12-05-2021)